Profil spoločnosti

Skupina Vaillant Group celosvetovo zastrešuje osem významných značiek z oblasti výroby vykurovacej a chladiacej techniky. So svojimi 12 400 zamestnancami a obratom 2,4 miliardy EUR patrí k najväčším spoločnostiam v oblasti tepelnej techniky vôbec. Vaillant Group ročne predá viac než 1,4 milióna spotrebičov, čím sa radí k najvýznamnejším svetovým výrobcom v tomto segmente.

Veľkonočný zajac v logu

V jednu Veľkonočnú nedeľu, zatiaľ čo listoval v časopise, Johann Vaillant spozoroval obraz zajaca vyliahnutého z vajíčka - a okamžite vedel, že zajac bude jeho obchodnou známkou. Táto ochranná známka bola niekoľkokrát modernizovaná.

Udržateľnosť

Sociálne a ekologické princípy sú neoddeliteľnou súčasťou pokračujúcich podnikateľských úspechov. Naše činnosti udržateľnosti sú založené na strategickom programe a niekoľkých oblastí zamerania

História spoločnosti Vaillant

História spoločnosti Vaillant siaha až do roku 1874, kedy ju založil Johann Vaillant v Remscheide v Nemecku. Odvtedy je spoločnosť Vaillant lídrom v oblasti vykurovacích a vetracích technológií.