Hľadaj

Zelená značka

  • Vaillant Group sa stáva klimaticky neutrálna
  • Znižujeme naše emisie CO₂
  • Investujeme do projektov zalesňovania
So stratégiou udržateľnosti SEEDS skupiny Vaillant Group sme na ceste k zelenej budúcnosti

Naša stratégia udržateľnosti: Skupina Vaillant Group sa stáva klimaticky neutrálna

Vo Vaillant Group je ochrana klímy dôležitým záujmom, ktorý je jednou zo základných hodnôt našej firemnej kultúry. To je dôvod, prečo sme sa pred mnohými rokmi pri vývoji našich produktov jasne zamerali na obnoviteľné energie. Okrem toho sme si stanovili ambiciózne ciele na ceste k zelenej budúcnosti: Do roku 2030 znížime naše emisie CO₂ o 50 percent a do roku 2050 o 100 percent. Zvyšné nevyhnutné emisie kompenzujeme našimi vlastnými projektmi opätovného zalesňovania. Kým tieto dve opatrenia nebudú plne účinné, budeme naše emisie CO₂ od roku 2020 kompenzovať certifikátmi z existujúcich projektov opätovného zalesňovania, čím sa stávame klimaticky neutrálnymi. Transparentnosť a otvorenosť sú pre nás v našom projekte veľmi dôležité. Vieme, že cesta pred nami je dlhá. Ale rozhodli sme sa to prijať spolu s našimi odbornými partnermi a zákazníkmi.

Pretože ochrana klímy môže fungovať len spoločne.

Zistiť viac (en)

Zníženie našich emisií CO₂

Naše ciele sú ambiciózne: Naše ročné emisie CO₂ znižujeme krok za krokom: do roku 2030 o 50 percent a do roku 2050 o 100 percent.

Používaním "zelenej" elektriny

"Zelenou" výrobou

Udržateľným vozovým parkom

Používaním "zelenej" elektriny

Veľa CO₂ sa dá ušetriť výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s nulovými emisiami. Preto Vaillant ako špecialista na vykurovanie zásobuje svoje závody a pobočky a v Nemecku od roku 2017 výhradne zelenou elektrinou. Postupne pribúdajú ďalšie medzinárodné lokality. Skupina veľmi ambiciózne pracuje na dosiahnutí cieľa používať na všetkých miestach iba zelenú elektrinu.

"Zelenou" výrobou

Druhou významonou pákou je nižšia spotreba energie vo vlastných výrobných procesoch a budovách spoločnosti. Neustále opatrenia na zvýšenie účinnosti pomáhajú neustále znižovať spotrebu plynu a elektriny a s tým spojené emisie CO₂. Ide o vybavenie budov a závodov výlučne vysoko účinnými vykurovacími zariadeniami a postupnú modernizáciu existujúcich vykurovacích a výrobných systémov, ako aj osvetľovacej techniky.

Udržateľným vozovým parkom

Tretím dôležitým faktorom je vozový park, ktorého emisie CO₂ chce spoločnosť Vaillant Group výrazne znížiť. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť neustále optimalizuje svoju logistiku a plánovanie trás, prechádza na efektívnejšie vozidlá alebo ich nahrádza hybridnými alebo elektrickými vozidlami - ak je to možné a rozumné.

#Prečo čakať

Našou aktuálnou kampaňou #precocakat vzdelávame spotrebiteľov o obrovskom potenciáli úspor CO₂, ktorý drieme v modernizácii vykurovacích systémov. Pretože ak uvedieme príklad z Nemecka, 12 miliónov nemeckých vykurovacích systémov je zastaraných a neefektívnych. Spotrebúvajú príliš veľa energie a znečisťujú klímu. Produkujú najväčší podiel všetkých emisií CO₂ v súkromných domácnostiach (až 33%) – a nie akoby sa mohlo zdať v automobilovej doprave*. Preto nikdy nemalo väčší zmysel prejsť na nové vykurovanie. A nikdy to nebolo dôležitejšie.

*Zdroj: Umweltbundesamt (spotreba prírodných zdrojov na obyvateľa) 02/2018

Viac o kampani #precocakat