Hľadaj

Na našej stránke používame súbory „cookies“, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili ich Vašim požiadavkám. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie „cookies“ na našej stránke. Viac informácií týkajúcich sa používania „cookies“ nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Prijať Odmietnúť

Tepelné čerpadlá voda - voda

Čerpadlo nasáva podzemnú vodu do tepelného čerpadla. Teplo získané z podzemnej vody sa využíva na vykurovanie domov a prípravu teplej vody. Ochladená podzemná voda prechádza cez vsakovacie studne naspäť do prírodného cyklu. Vo všeobecnosti možno povedať, že na tento systém tepelných čerpadiel sa dajú použiť už jestvujúce studne.

Na nainštalovanie čerpacích a vsakovacích studní nie sú potrebné vrty. Je však treba skontrolovať množstvo a kvalitu podzemnej vody. Tepelné čerpadlá voda-voda fungujú efektívne vďaka vysokej priemernej teplote podzemnej vody, ktorá má asi 10 °C po celý rok. Vhodne vybavené tepelné čerpadlo môže byť v lete použité i na klimatizáciu miestností.

Vhodný vykurovací systém

Tepelné čerpadlo voda-voda s čerpacími a vsakovacími studňami, pripojené na podlahové kúrenie.

Neexistuje štandardné riešenie pri hľadaní vhodného vykurovacieho systému. Nie je však zložité nájsť systém, ktorý bude vyhovovať vašim požiadavkám. Odborníci na kúrenie Vaillant vám radi pomôžu pri plánovaní novej inštalácie kúrenia

Nájdite zmluvného partnera Vaillant