Hľadaj

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá využívajú na vykurovanie rodinných alebo bytových domov voľne dostupné teplo z okolitého prostredia . Sú jednou z najúspornejších a najúčinnejších spôsobov ako zabezpečiť dodávku teplej vody, komfortné vykurovanie a pritom chrániť životné prostredie.

Tepelné čerpadlá získavajú prírodnú energiu zo zeme, podzemnej vody alebo vzduchu a výrazne tak šetria náklady na vykurovanie. Neprodukujú žiadne emisie a účinne fungujú aj pri nízkych vonkajších teplotách. Tepelné čerpadlá odoberajú až 75 % požadovanej energie z prírodného prostredia a len 25 % energie treba dodať vo forme elektriny. Tepelné čerpadlá sú vhodné najmä na podlahové vykurovanie a radiátory s nízkou povrchovou teplotou. Vzhľadom k technickým obmedzeniam, účinnosť tepelných čerpadiel prudko klesá pri teplotách nad 67 °C.

Výhody tepelných čerpadiel Vaillant:

  • Využitie nevyčerpateľných prírodných zdrojov
  • bez produkcie emisií
  • účinné : až 75 % energie pochádza z vonkajšieho prostredia, iba 25 % je treba dodať vo forme elektriny
  • počas leta sa môžu používať na chladenie
  • jednoduchá vysokokvalitná technológia s dlhou životnosťou a s malými nárokmi na údržbu

Ako fungujú tepelné čerpadlá

Technológia tepelného čerpadla funguje na obrátenom princípe chladničky. Zatiaľ čo chladnička odvádza teplo znútra von, tepelné čerpadlo extrahuje teplo zo svojho okolia a odovzdáva ho ďalej. Chladivo v systéme tepelného čerpadla absorbuje teplo z podzemnej vody, zeme alebo atmosféry a po kompresii ho použije na dodávku tepla.

Celkovo možno povedať, že tepelné čerpadlo prechádza cyklom štyroch krokov : vyparovanie, kompresia, kondenzácia a expanzia.

1. Vzhľadom na nízku teplotu chladiva v tepelnom čerpadlo, absorbuje chladivo v prvom kroku tepelnú energiu z okolia. Kvôli svojej nízkej odparovacej teplote sa chladivo dostane do plynného skupenstva.

2. Výsledná para sa stlačí pomocou kompresora, molekuly plynu sa začnú o seba viacej trieť, výsledkom čoho je zvýšený tlak v malom priestore. Dôsledkom je zvýšenie teploty, ktorá sa použije pre vykurovací okruh.

3. V treťom kroku odovzdáva horúci plyn teplo vykurovaciemu systému. Chladivo opätovne skvapalnie.

4. Nakoniec expanzný ventil zníži tlak vytvorený počas kroku číslo 2, aby mohlo chladivo opätovne absorbovať okolitú teplotu a proces sa môže opakovať

Chladiaca funkcia tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá Vaillant možno tiež použiť na chladenie domu počas letných mesiacov. V prípade systémov zem-voda sa teplo získava z obytného priestoru prostredníctvom podlahového vykurovacieho systému a odvádza sa pomocou kolektora do zeme.

V závislosti na stupni požadovaného chladiaceho výkonu a jestvujúceho systému bude vyhovovať buď aktívne alebo pasívne chladenie.

Aktívne chladenie

Pomocou aktívneho reverzného vykurovacieho okruhu možno tepelné čerpadlo použiť počas leta na chladenie. Teplo získané z vykurovacieho systému sa potom pomocou kompresora aktívne prenáša do zdroja, z ktorého sa teplo získalo (napr. do zeme).

Pôvodný kondenzátor pracuje pri chladení ako výparník. Prenáša teplo z miestností do chladiva. Plynné chladivo sa odvádza do kondenzátora a odtiaľ do výmenníka tepla, ktorý následne uvoľní teplo získané z miestností do zeme.

Pasívne chladenie

Ak počas letných mesiacov teplota v miestnostiach presiahne teplotu tepelného zdroja, tepelné čerpadlo môže pracovať aj ako “ prirodzené (pasívne) chladenie”. Z technického hľadiska je pomerne jednoduché realizovať túto funkciu.

Pri pasívnom chladení je čerpadlo primárneho obvodu zapnuté a súčasne kondenzátor je mimo prevádzky. Teplonosné médium, napr. zmes etylenglykolu (soľanka), sa transportuje do výmenníka tepla. Tu prichádza do kontaktu s vykurovacou vodou, privedenou pomocou čerpadla vykurovacieho okruhu a ktorá má izbovú teplotu. Teploty oboch kvapalín sa tu vyrovnajú. Ochladená teplá voda potom cirkuluje vo vykurovacom systéme a odvádza z teplo z miestností.

Pasívne chladenie šetrí elektrickú energiu – aktívne chladenie je účinnejšie

Obe metódy, aktívna i pasívna, umožňujú prípravu teplej vody pre domácnosti. Pri pasívnom chladení vzniká mimoriadna úspora energie vzhľadom na nízku spotrebu energie, ktorá je potrebná len na prevádzku obehových čerpadiel V prípade pasívnej metódy však existujú aj isté obmedzenia v oblasti výkonu a účinnosti. Obzvlášť na konci leta má zem nazhromaždené veľké množstvo tepla. V dôsledku toho sa zníži chladiaci výkon média vo výmenníku.

Funkciu chladenia majú k dispozícii aj niektoré z našich tepelných čerpadiel.

Zistite viac o našich tepelných čerpadlách s funkciou chladenia

Vhodný vykurovací systém

Neexistuje štandardné riešenie pri hľadaní vhodného vykurovacieho systému. Avšak nie je ťažké nájsť systém, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám. Poraďte sa s odborníkmi na vykurovanie Vaillant. Radi vám pomôžu pri plánovaní novej inštalácie kúrenia.

Nájsť montážnu, servisnú firmu, projektanta, obchodného partnera