Hľadaj

Plyn

Plyn patrí medzi najdôležitejšie palivá na svetovom trhu energií. Vzhľadom na jeho veľké zásoby, sa zrejme jeho dôležitosť v niekoľkých ďalších desaťročiach nezmení,. Ako alternatíva vykurovania zemným plynom sa dá použiť LPG alebo bioplyn.

Účinnosť zemného plynu je v porovnaní s inými palivami vyššia. Investičné náklady sú podstatne nižšie a nevznikajú žiadne dodatočné náklady spojené so skladovaním paliva. Pričom technológia spaľovania zemného plynu, obzvlášť pri moderných kondenzačných kotloch, sa vyznačuje vysokým stupňom využitia tepla.

Spaľovanie plynu je ekologické, neprodukuje žiadne sadze či popol, preto produkuje nižšie emisie ako napríklad vykurovací olej. Z hľadiska životného prostredia považujeme plyn za najšetrnejšie fosílne palivo.


Vykurovanie rodinného domu v energetickej triede A1

Výhody používania plynu:

  • Nízke investičné náklady
  • Vysoká účinnosť
  • Malé nároky na priestor
  • Najlepšie CO₂ zo všetkých fosílnych palív
  • Flexibilne kombinovateľný s technológiami, ktoré používajú obnoviteľné zdroje energie

Požiadavky kladené na domácnosť

  • Prípojka na plyn
  • Systém dymovodov
  • Závesný alebo stacionárny plynový kotol

Bezpečnosť plynových kotlov Vaillant

Aby bola zabezpečená bezpečná prevádzka moderných plynových kondenzačných kotlov Vaillant, vyrábajú sa s implementovaním prísnych bezpečnostných noriem. Napriek tomu je treba, aby bol kotol aj celý systém pravidelne kontrolovaný. Tým sa z dlhodobého hľadiska zabezpečí jeho bezpečná a spoľahlivá prevádzka. Niektoré kotly dokážu pripomenúť čas kontroly, ohlásiť stav neštandardnej prevádzky, prípadne dokážu tieto informácie odoslať emailom, faxom alebo SMS správou.

Viac o kondenzačných plynových kotloch Vaillant

Zemný plyn

Zemný plyn tvorí hlavne metán. Nachádza sa v obrovských bublinách asi 1000 až 3500 m pod zemou. K zákazníkom sa zemný plyn privádza prostredníctvom plynovodu, často aj niekoľko tisíc kilometrov od miesta jeho ťažby. Inou možnosťou je dodávka skvapalneného zemného plynu v tankeroch.

Podľa súčasných predpovedí, zásoby zemného plynu vydržia približne 63 rokov. Ďalších 70 rokov bude pravdepodobne možné vykryť ťažbou zo zatiaľ nevyužitých zdrojov zemného plynu.

Skvapalnený plyn

Skvapalnený plyn je vedľajším produktom v rafinériách a je známy pod názvom LPG (Liquefied Petroleum Gas). Obsahuje najmä bután a propán. Skvapalnenie prebieha pri vysokom tlaku, čím sa výrazne zníži jeho objem a zjednoduší jeho preprava. Transport zabezpečujú lode alebo cisternové vozidlá.

Jeho veľkou výhodou pred zemným plynom je, že sa môže používať v domoch, ktoré nemajú prípojku na zemný plyn. Na skladovanie LPG sú potrebné špeciálne tlakové nádrže umiestnené najčastejšie v dome alebo v záhrade.

Bioplyn

Bioplyn sa získava spracovaním biomasy, ako sú zvyšky po zbere či organický odpad. Stále častejšie sa však rastliny pestujú špeciálne za účelom ich energetického využitia. Vysoký výnos bioplynu sa dosahuje najmä z kukurice alebo repy. V porovnaní so zemným plynom, bioplyn nie je fosílne palivo, preto ho možno produkovať neobmedzene. Po zabezpečení dostatočnej kvality a čistoty je možné bioplyn používať aj vo verejnej sieti.