Hľadaj

Na našej stránke používame súbory „cookies“, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili ich Vašim požiadavkám. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie „cookies“ na našej stránke. Viac informácií týkajúcich sa používania „cookies“ nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Prijať Odmietnúť

Zaujímavé linky

Projekčný a výpočtový program Techcon

TechCON je moderný grafický výpočtový software určený na návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania pre operačné systémy Windows 9x/ME/NT4/2000/XP/VISTA/Windows7. Je tvorený z dvoch navzájom prepojených modulov: Tepelné straty a Ústredné vykurovanie.

Program rieši výpočet tepelných strát budov, spracovanie projektovej dokumentácie v 2D a 3D priestore, dimenzovanie vykurovacích sústav, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, výpočet podlahového vykurovania a špecifikáciu prvkov spolu s celkovou cenovou kalkuláciou.

TechCON umožňuje načítať projekt vo formátoch DWG a DXF, z ktorého vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacích a odkazových čiar. Nakoľko je DXF univerzálny formát pre CAD, môže projektant do TechCONu načítať projekt z ľubovoľného iného CAD systému. Výsledný projekt je možné exportovať do súboru DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov HTML a XLS.

Bližšie informácie o tomto programe získate na stránke www.techcon.sk

Alianční partneri SPP

Alianční partneri SPP predstavujú skupinu externých spoločností, medzi ktoré patrí aj spoločnosť Vaillant Group Slovakia, ktoré spĺňajú náročné odborné kritériá SPP a vykonávajú práce v oblasti zemného plynu. Týchto Aliančných partnerov odporúča SPP svojim zákazníkom ako stabilných a spoľahlivých partnerov s vyšším štandardom práce. Vzájomná pomoc pri vzdelávaní, informovaní o technologických novinkách a legislatívnych zmenách, poskytovanie vzájomných služieb, schopností a zručností má za cieľ jediné – spokojného zákazníka. A to na strane SPP aj na strane Aliančných partnerov SPP.