Hľadaj

Staň sa eko-hrdinom!

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu bola ukončená. Výhercom gratulujeme!

Výhercovia súťaže

Budúcnosť je v obnoviteľných zdrojoch

Vaillant Group Slovakia, s.r.o. vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti obnoviteľných zdrojov budúcnosti. Odborná komisia zložená z predstaviteľov troch slovenských univerzít a zástupcu spoločnosti Vaillant Group vyhodnotí zaregistrované diplomové práce a vyberie z nich tri najlepšie, autori ktorých získajú finančnú odmenu.

Podmienky súťaže o najlepšiu diplomovú prácu

Výhercovia získajú finančnú odmenu

1. miesto 1 000 EUR

2. miesto 750 EUR

3. miesto 500 EUR

Trvanie súťaže

Diplomové práce treba prihlásiť a odovzdať do 31.5.2023.

Viac sa dozviete v štatúte súťaže.

Zapojené univerzity

Slovenská technická univerzita Bratislava

Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta, Katedra technických zariadení budov

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Oddelenie technických zariadení budov a Fakulta výrobných technológií, Katedra procesnej techniky

Výhody pre eko-hrdinov

Technická podpora

Pre učely vašej diplomovej práce vám na vyžiadanie poskytneme potrebné technické podklady k navrhovaným riešeniam značiek Vaillant a Protherm. Neváhajte nás kontaktovať.

Odborné konzultácie

V prípade záujmu, vám radi poskytneme odborné konzultácie napr. na témy súvisiace s využitím tepelných čerpadiel, solárnych systémov a pod.

Odmeny pre víťazov

Najúspešnejších eko-hrdinov odmeníme finančnou odmenou vo výške 1 000 Eur, 750 Eur a 500 Eur.

Spolupráca

Možnosť profesného uplatnenia a spolupráce s lídrom na trhu v oblasti vykurovacích technológií v Európe

Výhercovia súťaže:

1. miesto (Výhra 1000,- eur)

Bc. Peter Pancák

Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach


2. miesto (Výhra 750,- eur)

Bc. Dominik Kvasil

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita Bratislava


3. miesto (Výhra 500,- eur)

Bc. Miroslava Švecová

Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita Bratislava

Ďakujeme členom odbornej komisie za posúdenie a vyhodnotenie prihlásených diplomových prác a výhercom blahoželáme.