Hľadaj

Green iQ – inteligentná cesta do zelenej budúcnosti

Keďže trvalá udržateľnosť a účinnosť vykurovania sú čoraz viac dôležité, vyvinuli sme vykurovacie systémy Vaillant Green iQ. Znižujú emisie a náklady bez toho, aby naši zákazníci museli obetovať svoje pohodlie. Iba vybrané produkty, ktoré spĺňajú zoznam kritérií stanovenými našimi odborníkmi, môžu používať značku Green iQ.

Čo znamená označenie Green iQ?

Zloženie značky “ Green” (= synonymum pre zelený, prírodný, trvalo udržateľný) a “iQ” (skratka pre inteligenčný kvocient), jasne ukazuje stanovený smer: inteligentná cesta do zelenej budúcnosti. Zamerať sa teda na zelenú energiu so značkou Green iQ je dobré nielen pre životné prostredie, ale taktiež je aj najinteligentnejšou voľbou.

„Green”

Vyspelá, trvalo udržateľná technológia orientovaná na budúcnosť. Len produkty, ktoré spĺňajú veľmi vysoké štandardy trvalej udržateľnosti získajú značku Green iQ.

- Optimálna účinnosť

- Vysoká úroveň recyklovateľnosti

- Označenie minimálnej energetickej náročnosti A

- Nižšie náklady na energiu

- Sociálne zodpovedná výroba

- Vysoká kvalita

„iQ”

Produkty Green iQ pracujú vysoko energeticky efektívnym spôsobom a kombinujú výrobu tepla, ktorá je ohľaduplná k ovzdušiu, so systémom diaľkového ovládania prostredníctvom internetu. Možno ich ovládať intuitívnym, užívateľsky orientovaným spôsobom prostredníctvom aplikácie.

- Inteligentné a užívateľsky prívetivé ovládanie

- Kompatibilita s WiFi/WLAN

- Zákaznícka aplikácia zadarmo

- Univerzálne eBus rozhranie pre rozšírenie systému

- Intuitívne a zrozumiteľné ovládanie

- Možnosť diaľkovej diagnostiky

Green iQ – značka pre trvalo udržateľnú a sieťovo prepojiteľnú technológiu

Keďže náklady na energiu dlhodobo stúpajú, zdroje sa vyčerpávajú a hrozia klimatické zmeny, východiskom sa stáva len trvalo udržateľná výroba tepla. Čoraz viac zákazníkov chce inteligentné, sofistikované vykurovacie systémy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Ak chcete v budúcnosti ušetriť energiu bez obmedzenia vlastného pohodlia, potrebujete trvalo udržateľné riešenia, podporujúce inteligentné prepojenie zariadení. Naša nová značka Green iQ zastrešuje presne takýto druh výrobkov.

Green iQ nás robí priekopníkom a vzorom pre ostatných

So značkou Green iQ nastavujeme príkladné štandardy pre udržateľnú tepelnú technológiu v našom odbore. Značka Green iQ je prvá svojho druhu, ktorá vymedzuje technologicky vyspelé produkty mimoriadnej kvality, ktoré sú trvalo udržateľné a podporujú ich sieťovú prepojiteľnosť v budúcnosti.

Green iQ je vyvinutá a sledovaná odborníkmi

Značku Green iQ môžu používať len produkty, ktoré spĺňajú zoznam kritérií, stanovených našimi odborníkmi. Všetky štandardy kvality, ktoré sú v tomto zozname zahrnuté, sa neustále vyvíjajú a ich zhoda s produktmi Green iQ je zaistená prísnou a neustálou kontrolou. Tým je zabezpečené, že len vybrané produkty môžu niesť označenie Green iQ. Tieto produkty pracujú vysoko energeticky efektívnym spôsobom a kombinujú klímu šetriacu výrobu tepla s inteligentným internetovým diaľkovým ovládaním systému.

Green iQ poskytuje našim zákazníkom lepšiu orientáciu v ponuke

Pre zákazníkov aj odborné firmy je značka Green iQ spoľahlivým sprievodcom pri hľadaní najlepších produktov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a majú nízku spotrebu energie.

Trvalo udržateľná, sieťovo prepojiteľná inteligentná technológia

Produkty Green iQ kombinujú najvyššiu úroveň účinnosti a ochrany životného prostredia s trvalou udržateľnosťou a progresívnou inteligentnou technológiou. Vysoké štandardy kvality značky Vaillant garantujú dlhú životnosť systému zameranému na budúcnosť. Prvými výrobkami Vaillant so značkou Green iQ, ktoré boli uvedené na náš trh sú ecoTEC exclusive, flexoTHERM exclusive a flexoCOMPACT exclusive.

flexoTHERM exclusive a flexoCOMPACT exclusive

Tepelné čerpadlá, ktoré sú flexibilné a maximálne účinné. Flexibilné využitie zdroja tepla podľa voľby zákazníka - teplo zo zeme, podzemnej vody alebo zo vzduchu.

ecoTEC exclusive

Kondenzačná technológia zameraná na budúcnosť. Optimálne využívanie zdrojov ho radí k trvalo udržateľným výrobkom a vďaka inteligentnej schopnosti prepojenia ho možno pohodlne ovládať aj keď ste ďaleko od domova.

Značka Green iQ nie je len tak nejaká značka. Je veľmi špeciálna.

1. Výnimočne zelená

Značka Green iQ je určená pre progresívne, trvalo udržateľné technológie, zamerané na budúcnosť a vyrábané výhradne v Európe. Spĺňajú najvyššie štandardy vzťahujúce sa k výrobe, ktorá šetrí zdroje a k logistickým procesom, založených na optimalizácii emisií. Len také výrobky, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy trvalej udržateľnosti môžu niesť označenie Green iQ. Vysoké štandardy kvality značky Vaillant garantujú dlhú životnosť systémov s nadčasovým dizajnom, zameraných na budúcnosť. Ďalší bod v jej prospech: koncovým užívateľom poskytuje bezpečnú orientáciu pri výbere produktov.

2. Výnimočne inteligentná

Produkty Green iQ získali svoju mimoriadnu inteligenciu najmä vďaka integrovanému internetovému komunikačnému modulu VR 900. Užívatelia ich môžu ovládať intuitívne prostredníctvom bezplatnej aplikácie v smartfóne. Servisní technici môžu zasa vykonávať diaľkovú diagnostiku systému a v prípade poruchy rýchlo reagovať. Všetky zariadenia môžu byť pripojené k WLAN alebo WiFi a sú kompatibilné s akýmkoľvek domácim systémom automatizácie KNX. Ďalší bod v jej prospech: vďaka inteligentnému riadeniu vykurovania môže servisný a montážny technik ponúknuť svojim zákazníkom technológiu s najvyššou úrovňou energetickej účinnosti, orientovanú na budúcnosť.

3. Výnimočne využívajúca internetové pripojenie

Najmodernejšia elektronická vybavenosť zariadení umožňuje priebežné monitorovanie systému a pomáha predchádzať zlyhaniu zariadenia tým, že vytvára preventívne hlásenia. Funkcia živého prenosu umožňuje servisným technikom pomocou diaľkovej diagnostiky zobraziť všetky hodnoty snímačov, vyhodnotiť ich a v prípade poruchy vziať so sebou ten správny náhradný diel. Výrobky so značkou Green iQ možno ľahko kombinovať alebo pripojiť k inému tepelnému systému vďaka univerzálnemu komunikačnému rozhraniu. Ďalší bod v jej prospech: diaľková diagnostika šetrí cenný čas a náklady servisným pracovníkom a zaisťuje vyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov.

4. Výnimočne ústretová k zákazníkom

Tieto k internetu pripojené systémy umožňujú v prípade potreby neustálu komunikáciu medzi servisnými technikmi a ich zákazníkmi. Dobrý pocit z toho, že je odborník vždy aktuálne informovaný poskytuje zákazníkovi pocit bezpečia a zvyšuje úroveň jeho spokojnosti. Diaľková diagnostika a diaľkové nastavenie parametrov znižuje náklady na servis a umožňuje profesionálnejšie riadenie komplexných systémov. Ďalší bod v jej prospech: diaľková diagnostika umožňuje poskytnúť intenzívnejšiu podporu zákazníkom a tak zvýšiť ich lojalitu.

5. Výnimočne vysoká diferenciácia výrobkov v porovnaní s konkurenciou

Green iQ je prvou značkou kvality svojho druhu a a preto je aj optimálnym spôsobom, ako poskytovať informácie rastúcemu počtu zákazníkov, ktorí chcú investovať do zelených technológií. Ďalší bod v jej prospech: so značkou Green iQ sa inštalatéri môžu veľmi dobre presadiť na trhu a osloviť nové cieľové skupiny. Vaillant má tiež v záujme podporovať komunikáciu s koncovými užívateľmi prostredníctvom populárnych a odborných článkov, či reklamnej kampane.