It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Plynové kotly

Spoľahnite sa na najmodernejšiu účinnosť.

Slovensko patrí k najplynofikovanejším krajinám Európy. Aj preto je kúrenie plynom najobľúbenejší spôsob vykurovania u nás. Je to aj vďaka veľkému výberu plynových kotlov, nízkym investičným nákladom a spoľahlivej prevádzke. Zemný plyn je navyše fosílnym palivom s najnižšími emisiami a jeho ekologický dopad sa dá ešte znížiť napr. integráciou vodíka. Moderná kondeznačná technológia je pripravená na modernizačné projekty, či už ako samostatný zdroj energie alebo ako súčasť hybridného systému.

8 Produktov