It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

tepelné čerpadlo aroTHERM

Definícia ErP nariadení

Z anglického Energy-related Product - teda skratkou ErP - označujeme zariadenia, ktoré boli uvedené na trh a po uvedení do prevádzky určitým spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie

Smernica ErP 2009/125/ES, označovaná aj ako Ekodizajn Smernica, obsahuje požiadavky napr. na náhrady tradičných žiaroviek alebo používanie energetických štítkov na elektrospotrebičoch ako chladničky, automatické práčky a podobne.

Od roku 2015 musia byť opatrené energetickým štítkom aj všetky výrobky súvisiace s vykurovaním a prípravou teplej vody. Energetické štítky klasifikujú zariadenia podľa triedy účinnosti, pričom boli stanovené minimálne požiadavky na ich energetickú účinnosť a emisné normy.

Výroba a predaj zariadení a systémov, ktoré nevyhovujú normám, sú v EÚ zakázané.

Triedy účinnosti

Energetický štítok označuje energetickú triedu, ktorá vyjadruje úspornosť a efektívnosť daného zariadenia. Od 26. 09. 2019 je pre zdroje tepla najvyššia trieda účinnosti A+++ a najnižšia povolená trieda účinnosti je D. Pre zariadenia na prípravu teplej vody je táto stupnica od A+ po F. Zariadenia s triedou účinnosti nižšou ako D (pre zdroje tepla) a F (pre zariadenia na prípravu teplej vody) sú od 26. septembra 2019 úplne zakázané.

Vytvorte si energetický štítok pre produkty Vaillant.

Je najlepší energetický štítok správnou voľbou?

Štítkovanie bolo navrhnuté tak, aby vám pomohlo kvalifikovane porovnať riešenia systému vykurovania a prípravy teplej vody.

Upozorňujeme však, že najlepší energetický štítok nemusí vždy predstavovať to najlepšie riešenie práve pre vás. Odporúčame skontaktovať sa s odborníkom - Sieť partnerov Vaillant - ktorý vám poskytne relevantné informácie o možnostiach a nájde vyhovujúce riešenie pre váš domov.