It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Elektrické kotly

Pre pohodlné vykurovanie domácností

Zoznámte sa s naším radom osvedčených elektrických kotlov pre vykurovanie domácností pomocou elektriny a optimálnu výrobu teplej vody v externom zásobníku. Využite výhody individuálneho vykurovania domácnosti a prípravy teplej vody aj v neplynofikovaných oblastiach, alebo ako záložný zdroj do vykurovacích systémov s tepelným čerpadlom.