It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Zohrievajte svoj domov, nie planétu. Spoznajte vykurovanie na vodík!

svet lodí

Tu sa dozviete:

 • Výhody vodíka
 • Prečo je dobré prejsť na vodík
 • Naša podpora Vaillant pre vás
 • Ďalšie informácie o vodíku

Pripravte sa na energetickú transformáciu.

Vykurovanie je dostupný luxus, ale jeho dôsledky znáša naša planéta. Je načase prejsť na vykurovanie šetrné ku klíme, aby sme si zabezpečili budúcnosť. Ponúkame zariadenia budúcnosti, ktoré prechod na novú energiu umožňujú, stačí sa len pripraviť.
extinsa

Jeden chemický prvok - viacnásobné využitie.

Aby sme znížili obsah CO2 v atmosfére, môžeme buď drasticky obmedziť svoj životný štýl, alebo používať alternatívu k fosílnym palivám.

Najlepšie zelený vodík - plyn šetrný ku klíme , ktorý sa dá použiť na vykurovanie domov a pohon vozidiel. Plyn, ktorého produkcia nespôsobuje emisie CO2 a ktorý sa dá ťažiť neobmedzene.

 • Bez vedľajších emisií a škodlivých látok

  Pri spaľovaní zeleného vodíka vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie nevznikajú žiadne emisie CO2. Jedinými vedľajšími produktmi sú kyslík a voda. Môžeme ho pokojne nazvať uhlíkovo neutrálnym.
 • Neobmedzený obnoviteľný zdroj

  Na rozdiel od zemného plynu vodík nie je fosílne palivo a môže sa vyrábať z rôznych látok vrátane vody. Vďaka tomu vodík môže byť k dispozícii v neobmedzenom množstve.
 • Vysoká účinnosť

  1 kg vodíka obsahuje rovnaké množstvo energie ako 2,8 kg benzínu. Udrží lietadlá vo vzduchu celé hodiny, takže vykurovanie rodinných domov je prirodzenou súčasťou prechodu na zelené zdroje.
 • Plný potenciál

  Môže byť palivom alebo chladivom, vyrábať elektrinu a teplo. Oblasti použitia vodíka sú pozoruhodné a s rozvojom nových technológií má v budúcnosti ešte väčší potenciál.
žena s retiazkou H2

Prečo čakať ? Začnite so zmenou!

Napriek technologickému vývoju vykurovacích zariadení v posledných desaťročiach a rastúcemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, významnú časť globálnych emisií CO2 stále spôsobuje vykurovanie. Jedným z kľúčov k tomu, aby boli existujúce systémy ekologické, je vodík. Pripravte sa na prechod zo zemného plynu na vodík pomocou kotla schopného pracovať s H2.

Pripravte sa na čistú budúcnosť.

Prechod na ekologický kotol je malý krok pre vás, ale veľký pre životné prostredie. Naše kotly H2 ready 20 % a náš vývoj kotlov so 100 % H2 sa dajú ľahko integrovať do vášho domu a vykurovacieho systému bez toho, aby ovplyvnili inštaláciu alebo komfort. Pri dodržiavaní opatrení je technológia zemného plynu a vodíka bezpečná pre vás aj pre našu planétu a my dodržiavame vysoké štandardy pri návrhu, inštalácii a údržbe našich kotlov. Výberom kondenzačného kotla s 20 % podielom vodíka H2 ready môžete ušetriť až 30 % energie a znížiť svoju uhlíkovú stopu, čím prispejete k cieľu Green Deal, aby sa EÚ do roku 2050 stala priekopníkom v oblasti vodíka ako nosiča energie.

Spoznajte naše kotly na vodík (H2).

Nie je potrebné čakať. Vodík ako zdroj energie môžeme využívať už dnes, a to vďaka kotlom, ktoré dokážu spaľovať prímes 20 % vodíka v zemnom plyne. Testovali sme to v laboratórnych podmienkach a v terénnych skúškach v Spojenom kráľovstve a Nemecku. Naše produkty pripravené na H2 ponúkajú technológie, ktoré sú pripravené na budúcnosť a umožňujú energetickú transformáciu. Pripravte sa na prechod s kotlami Vaillant.

Pozrite si naše produkty

extinsa

Na ceste k zmene.

Spoločne sme na ceste do budúcnosti bez CO2. My a naši partneri vás podporíme od kompetentného poradenstva až po inštaláciu a údržbu. Začnite svoju cestu ešte dnes a nakonfigurujte si to správne riešenie pre svoj domov.

Čo bude nasledovať?

Vodík bude postupne dostupný v existujúcich plynových sieťach. Už teraz môžete urobiť prvý krok a pripraviť svoju domácnosť na budúcnosť.

100 % komfort a zameranie na budúcnosť

Naším ďalším cieľom je vývoj nových plynových kotlov na 100 % H2. Majú mnoho výhod a sú veľmi podobné dnešnými závesným kondenzačným kotlom na zemný plyn.

Najlepšia kombinácia pre váš domov

Vieme, že neexistuje jediné riešenie pre vykurovanie neutrálne z hľadiska CO2. Tepelné čerpadlá a vodíkové kotly však budú zabezpečovať vykurovanie a prípravu teplej vody ešte celé desaťročia. A pri kombinácii týchto technológií môžeme využiť ich najlepšie výhody a prednosti.

Často kladené otázky o vodíku Často kladené otázky.

 • Kedy bude vodík k dispozícii?

  Využívanie vodíka v každodennom živote neustále napreduje. V prvej fáze sa bude vodík dodávať do sietí zemného plynu, čo už teraz bude mať významný vplyv na zníženie emisií CO a CO2. Cieľom EÚ je umožniť široké využívanie vodíka do roku 2050.

 • Čo sa pre mňa zmení s dodávkou vodíka?

  Veľa sa toho nezmení. Kotly budú mať podobný vzhľad ako dnes. Budú pripojené k rovnakému vykurovaciemu systému v dome s rovnakými funkciami. Aj úroveň účinnosti vodíkových kotlov bude takmer rovnaká ako dnes.

 • Budem musieť vymeniť kotol a potrebujem pomoc inštalatéra?

  Ak už vlastníte kotol pripravený na H2, vstrekovanie vodíka do maximálneho množstva 20 % si nevyžaduje žiadnu zmenu. Keď sieť prejde na 100 % vodíka, váš kotol H2 ready môže servisný technik aktualizovať pomocou konverznej súpravy. Kotly, ktoré nebudú umožňovať väčší podiel ako 20 % vodíka sa budú musieť zmeniť. Ak teda ešte nemáte kotol s podporou H2, teraz je ten správny čas na zmenu a zabezpečenie vašej domácnosti do budúcnosti.

 • Bude potrebné zmeniť nastavenia môjho kotla Vaillant H2 ready?

  Nie, na kotloch, ktoré sú H2 ready nemusíte nič meniť. Všetky kotly ecoTEC plus a ecoTEC exclusive vybavené technológiou Vaillant IoniDetect automaticky detekujú vodík a upravujú prímes vzduchu a plynu pre bezpečnú a efektívnu prevádzku.

 • Je jednoduché vymeniť môj starý kotol za nový vodíkový kotol?

  Áno, váš starý kotol sa dá vymeniť bez väčšej námahy alebo vplyvu na váš súčasný vykurovací systém.

 • Bude vodíkový kotol drahší?

  Nie, pretože hlavné komponenty kotlov, ktoré môžu pracovať na 20 % H2 alebo 100 % H2, sú veľmi podobné našim súčasným kotlom. Takže náklady a údržba nebudú výrazne vyššie. Ale výmena starého kotla za nový kotol, ktorý dokáže pracovať na H2, sa pre vašu domácnosť oplatí.

 • Zvýši sa môj účet za plyn v súvislosti s vodíkom?

  Na túto otázku dnes nevieme odpovedať. Keď sa však výroba vodíka zvýši, náklady klesnú a vodík sa stane výhľadovo najlepšou alternatívou zemného plynu.

 • Ako sa zvýši podiel vodíka v zemnom plyne?

  Európske spoločenstvo a jeho jednotliví členovia podnikli kroky na rozvoj výrobných kapacít vodíka. Podiel vodíka v zemnom plyne na vykurovanie sa bude najprv postupne zvyšovať, aby v nasledujúcich 15 rokoch dosiahol hranicu až 20 %. Hneď ako to výrobné kapacity vodíka umožnia, dôjde v závislosti od krajiny, regiónu alebo oblasti k prechodu na 100 % vodíka. Táto fáza bude sprevádzaná úpravou existujúcich kotlov pomocou prestavbových súprav a postupne inštaláciou 100 % vodíkových kotlov z výrobných závodov. Cieľom vodíkovej stratégie je umožniť široké využívanie vodíka do roku 2050.

 • Je môj súčasný servisný technik schopný vymeniť starý kotol alebo potrebujem nového certifikovaného technika?

  Našich partnerov pravidelne školíme, aby sme zabezpečili najvyššiu úroveň kvality a znalostí. Takto môžete zostať verní svojmu servisnému technikovi a spoločnosti Vaillant.

 • Prečo by som mal používať vodík namiesto elektriny a je to naozaj lepšie pre klímu?

  Využívanie vodíka na vykurovanie je možné okamžite, až do 20% podielu zemného plynu, bez zmeny infraštruktúry, inštalácie alebo kotla. To už bude mať vplyv na zníženie uhlíkovej stopy (-7%) a aj ďalších emisií (-20% NOx a -50% CO). Priame využívanie elektrickej energie, napríklad v tepelnom čerpadle, tiež predstavuje okamžitú príležitosť na zníženie emisií CO2 pri vykurovaní. Každé riešenie bude mať špecifický záujem podľa prípadov použitia, podľa priestoru alebo dostupného rozpočtu a v rôznych prostrediach.

 • Ako bezpečný je vodík?

  Vodík sa v priemysle používa už takmer sto rokov. V spoločnosti Vaillant uplatňujeme vysoké štandardy pri konštrukcii, inštalácii a údržbe kotlov na H2 a zabezpečujeme, aby bol váš dom zameraný na budúcnosť aj s možnosťou využitia vodíka.