It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Vykurovanie hybridným systémom.

Krok k efektívnosti a zníženiu nákladov.

Systém hybridného vykurovania

Tu sa dozviete:

 • Čo je hybridný systém
 • Ako funguje hybridné vykurovanie
 • Benefity hybridného systému

Hybridné vykurovanie nie je o kompromisoch, ale o riešeniach.

Podmienky efektívneho vykurovania a šetrenia zdrojov sa menia a staré vykurovacie systémy s nimi nemusia byť kompatibilné. Výzvou je modernizácia, ktorá sa nemusí spájať s vysokými nákladmi. Hybridný vykurovací systém môže byť efektívnym a účinným riešením, zároveň krokom k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Rozsiahle portfólio spoločnosti Vaillant ponúka mnoho možností pre všetky potreby a životné situácie zákazníkov.

Čo je hybridný systém?

Pod pojmom hybridný systém sa najčastejšie rozumie plynový kotol v kombinácii s tepelným čerpadlom. Zároveň sa dá rozšíriť o solárny systém.

Tepelné čerpadlo sa v hybridnom vykurovacom systéme dá používať v priebehu celého roka, aj keď najúčinnejšie pracuje pri vyšších vonkajších teplotách. Na druhej strane, kotol je účinnejší pri nižších teplotách. Systém automaticky vyberie najefektívnejšiu možnosť na základe monitorovania vonkajšej teploty a výstupnej teploty.

Príklad - ak je vonkajšia teplota 2 °C alebo vyššia, tepelné čerpadlo vykuruje domov a teplú vodu obnoviteľnou energiou a kotol nemusí byť v prevádzke. Ak teplota výraznejšie klesne, systém sa prepne na kotol, čím zabezpečí vyšší komfort a spoľahlivosť pri minimalizácii nákladov na energiu.

Existujúci kotol môžete dodatočne vybaviť novým tepelným čerpadlom alebo sa rozhodnúť pre úplne nový kotol v závislosti od požiadaviek budovy. Vo väčšine prípadov si môžete ponechať aj existujúce radiátory a potrubia.

Hybridný systém s tepelným čerpadlom Kedy je správnym riešením?

Hybridný systém s tepelným čerpadlom môže byť ideálnym riešením pre rôzne projekty dodatočného vybavenia alebo modernizácie v existujúcej budove. Hybridný systém je tiež ideálny na použitie ako prechodné riešenie, ak chcete neskôr prejsť na kompletný obnoviteľný systém.

Požiadajte vášho partnera Vaillant, aby vám pomohol nájsť ten správny systém pre vaše potreby.

Hybridný vykurovací systém

Hybridné vykurovanie ponúka dlhodobé benefity.

 • Nižšie náklady na prevádzku

  S hybridným vykurovaním sa stanete nezávislejšími a flexibilnejšími. Používajte menej plynu a viac zelenej energie a elektriny, aby ste ušetrili náklady.
 • Nižšie emisie CO2

  Hybridné vykurovacie systémy prispievajú k ochrane klímy a znižovaniu emisií. V prevažnej väčšine využívajú obnoviteľné zdroje energie a elektrinu. Fosílna energia (napríklad plyn) slúži len ako podporný zdroj.
 • Nižšia závislosť od fosílnych palív

  Hlavným cieľom hybridného vykurovania je efektivita. Väčšiu časť vykurovania pokrýva tepelné čerpadlo a obnoviteľné zdroje, čím sa znižujú nároky na spotrebu fosílnej energie.
 • Nižšie investičné náklady

  Existujúci vykurovací systém sa dá v mnohých prípadoch jednoducho rozšíriť a nie je potrebná rozsiahla rekonštrukcia.

Máte plynový kotol a chcete ho doplniť o tepelné čerpadlo?

Modernizácia hybridného systému vykurovania

Modernizácia - vybavte súčasný vykurovací systém dodatočne

Situácia:
Dom je dobre izolovaný, ale kotol je starší a bolo by vhodné ho vymeniť. Ako sa dajú znížiť účty za energie bez nutnosti väčšej rekonštrukcie a zároveň pokračovať vo vykurovaní existujúcimi radiátormi?

Odporúčanie:
Ako riešenie odporúčame hybridný systém s plynovým kotlom a tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlo zabezpečí väčšiu časť vykurovania a teplej vody, kotol sa zapojí iba v prípade zníženia vonkajšej teploty. Zostava môže byť zložená z týchto zariadení značky Vaillant:
• Nový plynový kondenzačný kotol
• Nové tepelné čerpadlo
• Nové 45l akumulačný zásobník
• Nový zásobník teplej vody
• Nový systémový regulátor

Ďalšie výhody riešenia:
• Optimalizácia energetickej účinnosti vďaka inteligentnej kombinácii tepelného čerpadla a plynového kondenzačného kotla
• Použitie moderných zariadení s dlhou životnosťou

Inovácia hybridného systému vykurovania

Inovácia - rozšírte súčasný kotol o tepelné čerpadlo

Situácia:
Používaný plynový kotol nie je veľmi starý, spĺňa potrebné normy. Stúpa však výška účtov za plyn. Je možné znížiť náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody a zároveň znížiť spotrebu plynu?

Odporúčanie:
Riešením je rozšírenie súčasného systému vykurovania a ohrevu teplej vody o tepelné čerpadlo, ktoré bude poskytovať väčšinu vykurovacieho výkonu. Zostava by teda pozostávala z kombinácie nových a starých zariadení:
• Nové tepelné čerpadlo
• Nový 45l akumulačný zásobník
• Systémový regulátor Vaillant (ak už nie je nainštalovaný)
• Existujúci plynový kotol
• Existujúci zásobník teplej vody

Ďalšie výhody riešenia:
• Nižšie vstupné náklady - potreba investovať len do akumulačného zásobníka a tepelného čerpadla
• Jednoduchá výmena kotla v budúcnosti - s použitím rovnakej plochy, rovnakými montážnymi bodmi, rovnakým potrubím a vedením spalín

Optimalizácia hybridného systému vykurovania

Optimalizácia - pre väčší komfort a kontrolu

Situácia:
Ideálnym riešením v dome vždy bol plynový kombinovaný kotol s prietokovým ohrevom teplej vody. Kvôli nárastu nákladov a neistote fosílnych palív sa to však mení. Je možné získať viac kontroly a pohodlia bez toho, aby domácnosť zaplnilo množstvo nových zariadení?

Odporúčanie:
Ako riešenie navrhujeme úplne nový, kompaktný a efektívny hybridný systém. Väčšinu vykurovania zabezpečí tepelné čerpadlo. Plynový kombinovaný kotol poskytne teplú vodu a vykurovanie iba vtedy, keď je dopyt v špičke.
Zostava pozostáva z nových zariadení Vaillant:
• Nový kombinovaný plynový kondenzačný kotol
• Nové tepelné čerpadlo
• Nový 45l akumulačný zásobník
• Nový systémový regulátor

Ďalšie výhody riešenia:
• Ide o priestorovo úsporné riešenie
• Všetky zariadenia sú závesné a kompaktné, nie je potrebný externý zásobník

Naše produkty pre spoločný cieľ: vysokoúčinné hybridné vykurovanie.

Tepelné čerpadlo je srdcom systému. aroTHERM plus ako preferovaný zdroj energie vykuruje s maximálnou účinnosťou a pritom ekologicky.

• Technológia s použitím prírodného chladiva na zmenšenie uhlíkovej stopy

• Jednoduchá inštalácia a nízke nároky na priestor

• Vysoká trieda energetickej účinnosti

• Dôraz na dlhú životnosť a kvalitu

• Veľmi tichá prevádzka

V prípade menej efektívnych podmienok pre tepelné čerpadlo preberá prevádzku hybridného vykurovacieho systému plynový kondenzačný kotol, napríklad ecoTEC plus, ktorý má mnohé výhody:

• Nová inteligentná technológia riadi spaľovanie a prispôsobuje sa zmene zloženia plynu

• Udržateľnosť orientovaná na budúcnosť - pripravený až na 20 % podiel vodíka v zemnom plyne

• Možnosť rozšírenia systému o ďalšie obnoviteľné zdroje pre ešte efektívnejšie vykurovanie a ohrev teplej vody

• Možnosť pripojenia kotla na internet pomocou doplnkovej internetovej brány

• Pohodlné monitorovanie kúrenia

So zásobníkom uniSTOR budete mať teplú vodu k dispozícii vždy, keď ju potrebujete.

• Vysoká spoľahlivosť

• Dlhodobo vysoký komfort prípravy teplej vody, zásobníky s objemom 200 až 500 litrov

• Moderný dizajn s nízkymi nárokmi na priestor

• Možnosť výberu z viacerých verzií

Hoci je malý, je obzvlášť dôležitý. Ovládanie prostredníctvom systémovej regulácie sensoCOMFORT ponúka nad vykurovaním plnú kontrolu. Zaručuje, že všetky komponenty systému budú spolupracovať tak, aby čo najefektívnejšie vyhoveli vaším požiadavkám a potrebám.

• Moderný dizajn

• Jednoduchá obsluha regulácie

• Pohodlné ovládanie dotykovým displejom, možnosť ovládania aj cez aplikáciu

• Flexibilné umiestnenie vďaka bezdrôtovej inštalácii

Kontaktujte nás a nechajte si navrhnúť hybridný systém vykurovania pre váš domov.

Riadenie systému sensoCOMFORT

Regulátor sensoCOMFORT: riadiaca jednotka hybridného systému

Využívajte to najlepšie z obnoviteľných a fosílnych energií. Systémový regulátor automaticky rozhodne, ktorý zdroj energie použije pre efektívnu prevádzku systému. Ak je tepelné čerpadlo účinnejším zdrojom tepla, kotol zostáva vypnutý, pokiaľ tepelné čerpadlo samo pokrýva potrebu tepla. Ak tepelné čerpadlo nedosiahne požadovanú výstupnú alebo izbovú teplotu, automaticky sa zapne aj plynový kotol.

Systémový regulátor sensoCOMFORT

Náklady na energie môžete mať pod kontrolou

Zabezpečte si priaznivé vykurovanie aj pri rastúcich cenách. V základnom nastavení regulácie sensoCOMFORT môžete zadávať a aktualizovať ceny energií, pridať nízke aj vysoké tarifné ceny vášho dodávateľa elektriny, ako aj cenu za kWh spotreby plynu. Regulátor kontroluje, ktorý zdroj energie je najlacnejší na pokrytie potrieb vykurovania a automaticky prepína medzi tepelným čerpadlom a plynovým kotlom.

Často kladené otázky

 • Aký je rozdiel medzi hybridným vykurovacím systémom s tepelným čerpadlom a samotným tepelným čerpadlom?

  Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda značky Vaillant dokáže úplne nahradiť váš súčasný kotol. Rozdiel pri hybridnom systéme vykurovania spočíva v intuitívnom prepínaní medzi zdrojmi tepla, ktoré zabezpečuje inteligentný systémový regulátor. Záleží od konkrétnych požiadaviek, stavu radiátorov a rozvodov, ktorý zo systémov dáva v domácnosti väčší zmysel.

 • Kedy si vybrať hybridný vykurovací systém a kedy samostatné tepelné čerpadlo?

  Samostatné tepelné čerpadlo odporúčame spravidla v prípadoch, kedy postačuje výstupná teplota vykurovania pod 55 °C (čo je otázne najmä pri vykurovaní radiátormi). Ak sa požaduje viac ako 55 °C, je potrebné sa zaoberať viacerými možnosťami: hybridný systém s tepelným čerpadlom alebo zásadná modernizácia, či dokonca prípadná kompletná rekonštrukcia vykurovacieho systému.

  Či vám postačí 55 °C, si môžete vyskúšať sami. Nastavte si maximálnu výstupnú teplotu 55 °C na vašom vykurovacom zariadení a v chladnom zimnom dni sa rozhodnite, či je u vás stále príjemne teplo alebo nie.

 • Koľko hybridný vykurovací systém stojí?

  Hybridné systémy s tepelnými čerpadlami sú ideálne v prípade energetických modernizácií existujúcich budov. Náklady závisia od konkrétnych stavebných podmienok. S najväčšou pravdepodobnosťou budete môcť využiť existujúce potrubné rozvody a vykurovací systém s radiátormi. Radi Vám spracujeme nezáväznú ponuku, ktorá bude zahŕňať všetky vaše požiadavky.

  Nezabudnite sa informovať o dotačných programoch na zníženie vašich nákladov.

 • Môžem si nechať súčasný kotol, radiátor a rozvody?

  Vyššie vymenované je všetko možné zachovať a s minimálnym úsilím prepojiť. Jediné nutne potrebné je nové pripojenie k vonkajšej jednotke tepelého čerpadla. V budúcnosti môžete kedykoľvek vymeniť starší kotol za nový kotol značky Vaillant, pričom jednoduchá individuálna výmena uľahčuje modernizáciu.

 • Aký súčasný kotol môžem ďalej používať v novom hybridnom systéme?

  Ak je váš existujúci kotol zachovalý a stále v dobrom stave, môžete ho vo väčšine prípadov zachovať a jednoducho skombinovať s novým tepelným čerpadlom. S inteligentným systémovým regulátorom sensoCOMFORT sme schopní všetky existujúce ohrievače integrovať do nášho systému. Možná je tiež kombinácia s plynovými kotlami iných výrobcov. Výmena údajov a ovládateľnosť však môžu byť obmedzené, preto nebude kombinácia s inými značkami taká efektívna ako kombinácia s plynovým kotlom značky Vaillant.

 • Čo znamená "dobre izolovaná" budova?

  Toto je určené hodnotou U, ktorá poskytuje informácie o tom, ako dobre stavebná konštrukcia udržiava rozdiely medzi vonkajšou a vnútornou teplotou. Čím je hodnota nižšia, tým lepší je izolačný výkon. Vo všeobecnosti sa hodnoty U pohybujú od 0,1 (veľmi nízke tepelné straty) do 1,0 (vysoké tepelné straty).