It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Zelená domácnostiam

test

Národný program Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania tzv. malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch.

Rodinné a bytové domy sa už od roku 2015 uchádzajú o podporu vo forme poukážok na inštaláciu registrovaných zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Od roku 2023 SIEA pripravila zámer nového projektu Zelená domácnostiam. Na nový projekt Zelená domácnostiam je v Programe Slovensko vyčlenených z európskych zdrojov vyše 140 miliónov eur, ktoré bude možné využiť do roku 2029. Finančné príspevky by mali byť k dispozícii dlhodobejšie a s menšou administratívou.

Podrobné informácie a podmienky podpory nájdete na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Zoznam registrovaných zariadení Vaillant, na ktoré je možné čerpať podporu.

1. Tepelné čerpadlá:

- flexoTHERM exclusive

- flexoCOMPACT exclusive

- aroTHERM plus

- aroTHERM split

2. Solárne kolektory:

- auroTHERM VFK 135 D/VD

- auroTHERM VFK 145 V