It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Predĺžené záruky

Naším cieľom je vaša spokojnosť. Nečakaná porucha vášho kotla vo vykurovacom období, môže spôsobiť nepríjemnosti a s tým spojené výdaje. Vďaka produktu „Predĺžená záruka“ si dokážete predĺžiť záruku vášho kotla alebo tepelného čerpadla až na 5 rokov.
Predĺžená záruka na kotly a tepelné čerpadlá Vaillant

Predĺženú záruku na 5 rokov je možné si zakúpiť na plynové kotly Vaillant do výkonu 40 kW a po novom aj na tepelné čerpadlá Vaillant (aroTHERM, aroTHERM Split, geoTHERM 3 kW a versoTHERM plus). 5 ročná záruka na tepelné čerpadlá sa vzťahuje len na tepelné čerpadlo (t.j. vonkajšiu jednotku a časti chladivového okruhu). Ako bonus pri nákupe predĺženej 5-ročnej záruky na tepelné čerpadlá získate až 10-ročnú záruku na kompresor. (Záruka sa vzťahuje na kompresor ako náhradný diel, nie na cenu práce za jeho výmenu.)

Kedy a za akú cenu môžete zakúpiť predĺženú záruku?

Predĺženú záruku na váš plynový kotol alebo tepelné čerpadlo si môžete zakúpiť kedykoľvek pokiaľ máte vaše zariadenie ešte v záruke. Ak sa pre nákup predĺženej záruky rozhodnete ešte v prvom mesiaci užívania vášho kotla t.j. do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky, predĺženú záruku si môžete zakúpiť za zvýhodnenú cenu.

  • Plynové kotly do 30 dní od uvedenia kotla do prevádzky: 89 € s DPH
  • Plynové kotly od 30 dní od uvedenia do prevádzky až do ukončenia bežnej 3-ročnej záruky: 99 € s DPH.
  • Tepelné čerpadlá do 30 dní od uvedenia do prevádzky: 200 € s DPH
  • Tepelné čerpadlá od 30 dní od uvedenia do prevádzky až do ukončenia 3-ročnej záruky: 250 € s DPH
V súlade so záručnými podmienkami Vaillant pre uznanie štandardnej záruky a predĺženej záruky je potrebné vykonať každoročne servisnú prehliadku vášho zariadenia.

Kde si môžete predĺženú záruku zakúpiť?

Predĺženú záruku si môžete zakúpiť u našich zmluvných servisných partnerov. Ich zoznam nájdete na našej mape partnerov.

Kde si môžete záruku skontrolovať?

Vaillant ponúka výnimočnú službu Online servisná kniha, ktorá je dostupná na našich webových stránkach a získate tu informácie o záruke výrobku, termíne nasledujúcej ročnej kontroly a o servisných zásahoch (uvedenie do prevádzky, ročné kontroly, záručné opravy).