It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Komplexná rekonštrukcia s novou kotolňou

Veľká budova

Dubnica nad Váhom Budova Centra sociálnych služieb AVE v Dubnici nad Váhom prešla komplexnou rekonštrukciou

"Staré plynové kotly nahradili nové kondenzačné, kombinované so solárnym systémom, ktoré zabezpečujú ekologickú a ekonomickú prevádzku."

Všeobecné informácie o budove a vykurovacom systéme

Centrum sociálnych služieb AVE

Toto zariadenie poskytuje služby občanom s telesným postihnutím, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú komplexnú starostlivosť. Dlho pritom zápasilo s nevyhovujúcimi podmienkami. Dvojposchodová budova CSS – AVE v Dubnici nad Váhom so zastavanou plochou 750 m2, pochádza z roku 1943. V roku 1979 sa zmenila na domov dôchodcov.

Požiadavky na teplú vodu

Teplá voda je neustále potrebná, či už na pravidelné umývanie rúk, na sprchovanie a kúpanie klientov, upratovanie priestorov a je od nej závislá aj celodenná prevádzka kuchyne a jedálne. Vedenie CSS – AVE sa rozhodlo pre ekonomickejšie a ekologickejšie riešenie ohrevu teplej vody a v októbri 2020 inštalovali solárnu zostavu značky Vaillant.

Technologické riešenie

• 4 závesné plynové kondenzačné kotly Vaillant ecoTEC plus VU 486/5-5 v kaskáde,
• 2 kolektorové polia - každé zložené zo 6 solárnych kolektorov VFK 135 VD typu drainback,
• solárna stanica auroFLOW plus VPM 30D - základný aj rozširujúci modul
• 2 nepriamo ohrievané bivalentné zásobníky na teplú vodu aroSTOR VIH S1000 s objemom 1 000 l,
• cirkulačné čerpadlo, expanzná nádoba a systémový regulátor multiMATIC 700

chladiaca miestnosť

Komplexná rekonštrukcia

Plánovaná obnova odštartovala vo februári 2020 a trvala do jari 2021. Jej cieľom boli bezbariérovosť, zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budovy, ekonomickejšie a ekologickejšie fungovanie prípravy tepla a teplej vody.

Tepelné straty budovy sa museli znovu prepočítať, pretože sa vykonali zásadné zmeny v podobe obnovy strechy, zateplenia vonkajších stien a výmeny okien.

Kotolňa

Riešenie

Najskôr sa demontovala pôvodná, 20 rokov stará kaskáda šiestich plynových kotlov. Namiesto nich sa inštalovali štyri nové závesné plynové kondenzačné kotly Vaillant ecoTEC plus VU. Kotly sú zapojené do kaskády, ktorá má celkový výkon 192 kW a dosahuje triedu energetickej účinnosti A.

Toto kaskádové riešenie je zložené z kotlov s jednotlivými výkonmi do 50 kW. Platné normy totiž kladú na kotly nad 50 kW oveľa vyššie nároky – musia mať pravidelnú obsluhu a majú vyššie požiadavky na údržbu.

fluur

Solárny systém na prípravu teplej vody

Teplá voda je v každodennej prevádzke nevyhnutná. Ekonomickejším a ekologickejším riešením ohrevu teplej vody bola inštalácia solárnej zostavy značky Vaillant.

Na obnovenú strechu CSS – AVE najskôr namontovali dvanásť solárnych kolektorov (vo forme dvoch kolektorových polí) s orientáciou na juhozápad, aby sa dosiahol čo najväčší solárny zisk. Kolektory dimenzovali na 80 %. Fungujú na beztlakovom drain-back princípe, ktorý umožňuje voľné stečenie solárnej kvapaliny naspäť do solárneho výmenníka. Súčasťou tohto solárneho systému sú aj solárna stanica auroFLOW plus (umiestnená na chodbe v podkroví), dva nepriamo ohrievané bivalentné zásobníky na teplú vodu auroSTOR s objemom 1 000 l, cirkulačné čerpadlo, expanzná nádoba a systémový regulátor multiMATIC VRC700.

Strecha so solárnym systémom

Celkový prínos

Po výmene dvadsaťročných kotlov za nové, úsporné a s novou kondenzačnou technológiou, je fungovanie vykurovania omnoho efektívnejšie. A využívanie energie zo Slnka na ohrev teplej vody, to je riešenie hodné 21. storočia, ktoré so sebou prináša najmä úspory prevádzkových nákladov.

Máte záujem dozvedieť sa viac o vykurovacích technológiách Vaillant? Kontaktujte partnera Vaillant vo vašom regióne.