Hľadaj

Maximálny výkon s ekologickým chladivom R290

  • Vyššia účinnosť a nižšie prevádzkové náklady
  • Vyšší komfort teplej vody
  • Ideálne pre budovy s radiátormi
  • Lepšie pre životné prostredie

Keď sa ekologické vykurovanie stretne so špičkovým výkonom

Ochrana klímy a životného prostredia sú aktuálne výzvy, ktorým čelíme. Kľúčovými sa stávajú energetické zariadenia, ako napr. tepelné čerpadlá, ktoré sú poháňané obnoviteľnými zdrojmi. Akokoľvek sú udržateľné, vždy sa dajú optimalizovať. Nielen z hľadiska ochrany klímy, ale aj z hľadiska výroby a ekonomickej prevádzky. Preto sa snažíme, aby každý komponent našich produktov Vaillant bol ešte udržateľnejší. Preto naše tepelné čerpadlo aroTHERM plus poháňa ekologické chladivo R290.

V porovnaní s inými chladivami má jasné výhody: ako nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP), vysoké hodnoty účinnosti a vysoká výstupná teplota až do 75 °C, vďaka čomu je ideálne na použitie aj v existujúcich vykurovacích systémoch s radiátormi. Zistite viac o R290 a o tom, ako zlepšuje prirodzený výkon našich tepelných čerpadiel aroTHERM plus.

Čo je chladivo R290?

R290 je technické označenie pre prírodné chladivo známe aj ako propán. Používa sa už v mnohých výrobkoch nášho každodenného života, ako sú chladničky, klimatizácie alebo dokonca laky na vlasy – spoločnosť Vaillant je jednou z prvých spoločností, ktoré zaviedli ekologické chladivo do tepelných čerpadiel.

Čo znamená údaj o potenciáli globálneho otepľovania (GWP)?

Čím vyššie číslo, tým horšie – GWP je porovnávacia hodnota, ktorá udáva skleníkový efekt skleníkového plynu, akým je napríklad chladivo, ak by sa dostalo do životného prostredia. Čím vyššia hodnota, tým horší vplyv na klímu.

Príklady GWP niektorých chladív:

CO₂: 1

R290: 3

R32: 675

R410A: 2 088

Hodnota udáva, do akej miery daná hmotnosť chladiva prispieva ku globálnemu otepľovaniu v porovnaní s rovnakou hmotnosťou CO₂. R290 má 3-krát väčší vplyv na klímu ako CO₂, a preto má GWP 3. Na výpočet vplyvu chladiva na CO₂ sa množstvo obsiahnuté v tepelnom čerpadle vynásobí jeho hodnotou GWP.

Aké sú výhody našich tepelných čerpadiel aroTHERM plus s chladivom R290?

Vyššia účinnosť a nižšie prevádzkové náklady

Ideálne ak treba skombinovať tepelné čerpadlo s radiátormi

Vyšší komfort teplej vody

Lepšie pre životné prostredie

Vyššia účinnosť a nižšie prevádzkové náklady

S chladivom R290 majú tepelné čerpadlá aroTHERM plus vyšší výkon pri nízkych vonkajších teplotách v porovnaní s inými tepelnými čerpadlami vzduch/voda. Zároveň dosahujú najvyššie hodnoty účinnosti s koeficientom výkonu (COP) až 5,4*. To znamená, že tepelné čerpadlo aroTHERM plus dokáže vygenerovať 5,4 kW tepla, ale potrebuje iba 1kW elektrickej energie. Alebo inak povedané, viac ako 80% potrebnej energie pochádza zo vzduchu.

Čím vyššie COP, tým nižšie prevádzkové náklady. Výberom nášho vysokoúčinného tepelného čerpadla aroTHERM plus s chladivom R290 šetríte energiu a tiež prevádzkové náklady.

* sezónne COP pri aroTHERM plus VWL 105/6 pri W35

Ideálne ak treba skombinovať tepelné čerpadlo s radiátormi

Tepelné čerpadlo aroTHERM plus s chladivom R290 je jedno z mála tepelných čerpadiel, ktoré môžete nainštalovať do existujúcich stavieb s radiátormi. Radiátory vyžadujú vyššiu teplotu vykurovacej vody ako podlahové vykurovanie. Na Slovensku sú veľmi často rodinné domy, ktoré využívajú radiátory, sú zateplené a používajú 20 ročný plynový kotol. Pre takéto domy je tepelné čerpadlo aroTHERM plus vhodným riešením, keďže dokáže zabezpečiť požadovanú teplotu vykurovacej vody až do 55°C.

Vyšší komfort teplej vody

Tepelné čerpadlo aroTHERM plus s chladivom R290 dokáže nahriať teplú úžitkovú vodu v integrovanom zásobníku až na 70°C. Kompaktný vnútorný hydraulický modul uniTOWER plus má v sebe zabudovaný zásobník s objemom 185 litrov. Pri teplote v zásobníku 70°C získate 376 litrov zmiešanej teplej vody (40°C), to vystačí na 6 sprchovaní za sebou. Ak sú vaše nároky na teplú vodu ešte vyššie, je možné do systému s tepelným čerpadlom zapojiť akumulačný zásobník uniSTOR plus s objemom 300, 400 alebo 500 litrov.

Lepšie pre životné prostredie

Tepelné čerpadlo aroTHERM plus je mimoriadne ekologické. Tepelné čerpadlá sú ekologickým riešením nakoľko využívajú obnoviteľnú a nevyčerpateľnú energiu z prostredia. Chladivo R290 použité v tepelnom čerpadle aroTHERM plus je lepšie pre životné prostredie, čo naznačuje jeho nízka hodnota potenciálu globálneho otepľovania GWP 3. Vďaka takýmto nízkym hodnotám sa na R290 nevzťahujú ani doposiaľ schválené obmedzenia používania chladív podľa Nariadenia EÚ.

Tepelné čerpadlá vzduch/voda aroTHERM plus

Ideálne pre modernizáciu s ohľadom na životné prostredie

  • Chladivo R290
  • Tichá prevádzka - neruší vás ani vašich susedov
  • Inteligentné ovládanie aj cez aplikáciu v smartfóne
  • Moderný dizajn a priestorovo úsporná inštalácia

Zobraziť tepelné čerpadlo aroTHERM plus

Získať online ponuku