It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Solárna energia

Solárna energia je bežný termín pre elektrickú energiu vyrábanú fotovoltickými systémami. Prírodná energia slnka sa využíva ako zdroj energie a premieňa sa na elektrickú energiu pomocou fotovoltickej technológie.

Systémy na výrobu solárnej energie pozostávajú zo siete fotovoltických modulov, ktoré sa skladajú zo vzájomne prepojených solárnych článkov. Solárne články sú vyrobené z kremíka. Kladne a záporne nabité atómy vo vrchnej vrstve reagujú na slnečné žiarenie a migrujú medzi mnohými vrstvami v rámci solárnych článkov. Striedač vo fotovoltickom systéme premieňa vyrobený jednosmerný prúd na striedavý, teda na elektrickú energiu pre domácnosť.

Aby sa vyrobená solárna elektrina nemusela v prípade potreby okamžite spotrebovať alebo dodať do verejnej siete, majú fotovoltické systémy zvyčajne zásobník solárnej energie. Pokiaľ sa solárne systémy používajú v kombinácii s inými generátormi energie, ako sú tepelné čerpadlá, solárna tepelná energia alebo iné vykurovacie systémy, ktoré na svoju prevádzku potrebujú elektrickú energiu, môžu solárne systémy zabezpečiť vysoký stupeň nezávislosti od dodávateľov energie. Solárna energia je podobne ako iné obnoviteľné zdroje energie dotovaná štátom.

Späť na prehľad