It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Právne vyhlásenie

I keď venujeme maximálne úsilie tomu, aby sme zaistili presnosť informácií obsiahnutých na tejto webovej lokalite, občas môže dôjsť k chybe. Spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dôverovanie týmto informáciám, za žiadne opomenutia a za žiadne následné straty alebo škody.

Poskytnutím informácií na túto webovú lokalitu spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. v žiadnom prípade neodporúča, aby nekvalifikovaná osoba vykonala montáž, údržbu alebo inú mechanickú opravu akéhokoľvek kotla.

Spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť, dopĺňať, aktualizovať alebo odstrániť akékoľvek informácie obsiahnuté na tejto webovej lokalite. Všetky obrázky a obsah uverejnený na tejto lokalite je chránený autorskými právami spoločnosti Vaillant GmbH. a nesmie byť reprodukovaný bez výslovného súhlasu spoločnosti Vaillant Group Slovakia, s.r.o. . Tento súhlas je možné získať zaslaním e-mailu na adresu vaillant@vaillant.sk, s uvedením podrobných informácií o zamýšľanom použití obsahu chráneného autorskými právami.