??ft_90206_sk_SK??

Solárne systémy

Na rozdiel od fosílnych palív je slnečná energia dostupná prakticky bez obmedzenia, neobsahuje uhlík a je zadarmo. Moderné vykurovacie systémy sa dajú skombinovať so solárnymi panelmi na ohrev teplej vody alebo na podporu ohrevu vody vo vykurovacom systéme.

Využitie slnečného žiarenia ako tepelnej energie je známe ako solárny tepelný ohrev. Nemožno si ho zamieňať s fotovoltaikou, ktorá zo slnečného žiarenia vyrába elektrinu. Pozitívne stránky slnečnej energie sú dlhodobo známe. Naša vyskúšaná a otestovaná technológia to dokazuje už dlhé roky.

Výhody slnečného vykurovania:

  • Nekonečné množstvo energie zadarmo
  • Žiadne emisie CO2 počas prevádzky
  • Šetrenie nákladov: až o 60% menej energie potrebnej na ohrev vody, až o 35% menej energie potrebnej na vykurovanie priestorov
  • Znížená spotreba fosílnych palív
  • Solárne tepelné systémy možno integrovať do už jestvujúcich systémov
  • Moderné systémy fungujú účinne dokonca i počas zimy

Ako funguje solárny ohrev teplej vody

Solárne ohrev funguje na princípe, ktorý možno pozorovať u tmavej hadice ležiacej v záhrade na slnku. Povrch hadice absorbuje slnečný svit, obzvlášť tepelné žiarenie, a tak sa voda vnútri hadice zohrieva. Solárny ohrev funguje v nasledovných krokoch :

1. Kolektory absorbujú slnečný svit pomocou absorbéra (pohlcovača). Tu sa ohrieva špeciálna nosná kvapalina, ktorá prenáša teplo.

2. Čerpadlo dopravuje kvapalinu do tepelného výmenníka solárneho zásobníka.

3. Tu prebieha prenos tepelnej energie do akumulačného solárneho zásobníka teplej vody.

4. Ak by slnečné žiarenie nepostačovalo na ohrev vody, na požadovanú teplotu ju ohreje konvenčný vykurovací systém.

V závislosti od svojej koncepcie dodáva solárny tepelný systém ročne v priemere asi 60 % energie potrebnej na ohrev vody.

Využite slnečnú energiu na podporu vykurovania

Okrem ohrevu teplej vody pre potreby domácnosti môže sa kvapalina, ohrievaná v kolektoroch, využiť aj na podporu vykurovania. Tento spôsob poskytuje zaujímavú podporu prevádzke vykurovacieho zariadenia a ponúka výrazný potenciál úspor. A tak, dokonca aj pri miernych teplotách, môže zostať vykurovacie zariadenie vypnuté vďaka solárnej podpore.

Podstatou tohto riešenia je kombinovaný akumulačný zásobník, pozostávajúci z dvoch zásobníkov. Jeden na ohrev teplej vody (vnútorný) a druhý, akumulačný zásobník vykurovacej vody (vonkajší). Pokiaľ je dostatok slnečného žiarenia, teplonosná kvapalina solárneho systému ohrieva vodu v akumulačnom zásobníku pomocou dolného výmenníka tepla. Tým sa zohrieva aj vnútorný zásobník teplej vody. Naakumulované teplo zo slnka sa zároveň využíva aj na podporu vykurovania. V prípade poklesu teploty vody, napríklad preto, že ste si dopriali dlhý kúpeľ či sprchu a nedostatku slnečného žiarenia, sa zapne vykurovacie zariadenie, ktoré podľa potreby ohreje vodu vo vnútornom zásobníku teplej vody.

Solárne systémy Vaillant – spoľahlivé a flexibilné

Vo všeobecnosti treba povedať, že slnečná energia celoročne nepokryje celkové potreby týkajúce sa tepelnej energie. Z tohto dôvodu je najlepšie využiteľná v rámci kompletného systému vo forme doplnkového vykurovania. Výborná a za prijateľné ceny je jej kombinácia s plynovou kondenzačnou technológiou. Samozrejme oveľa účinnejšia cesta je kombinácia solárneho ohrevu s tepelným čerpadlom.

Solárne kolektory

V systémoch solárneho ohrevu používame dva typy solárnych tepelných kolektorov: ploché a vákuové trubicové kolektory.

Ploché kolektory – Sila plochy

Hlavným prvkom plochého kolektora je čierny absorpčný povrch - absorbér, ktorý je orientovaný smerom k slnku. Absorpčná povrchová vrstva je navrhnutá tak, aby absorbovala maximum energie a odrážala len veľmi malé množstvo slnečného žiarenia. Absorbovaná energia sa prenesie do teplonosnej kvapaliny, cirkulujúcej v rúrkach pod absorpčným povrchom.

Z technického hľadiska sa ploché kolektory odlišujú od vákuových trubicových kolektorov najmä z hľadiska absorpčnej izolácie. V plochých kolektoroch sa používa tradičný izolačný materiál, ako je minerálna vlna alebo polyuretánová pena.

Výhody plochých kolektorov:

• Nižšia nákupná cena

• Nižšie náklady na údržbu a opravu

• Ideálne vhodné pre nízkoteplotné systémy: pre prípravu teplej vody alebo ako podpora vykurovania pre podlahové kúrenie

Vaillant vyvinul ploché kolektory s úmyslom ponúknuť vysokokvalitné kolektory, ktoré budú účinne fungovať v akejkoľvek systémovej kombinácii a budú cenovo dostupné. Vďaka inovatívnej technológii dosahujú najvyššiu možnú účinnosť s maximálnym využitím solárnej energie a podstatne tak znižujú váš rozpočet.

Viac o plochých kolektoroch Vaillant

Vákuové trubicové kolektory – najvyššie solárne výnosy z trubíc

Princíp funkcie vákuových trubicových kolektorov je ten istý ako u plošných kolektorov. Rovnako absorbujú slnečné žiarenie pomocou absorbérov a prenášajú ho vo forme tepelnej energie do kvapaliny.

Avšak v porovnaní s plochými kolektormi využívajú vákuové trubicové kolektory vynikajúce izolačné vlastnosti vákua. Preto ich aj nazývame vákuové trubicové kolektory. Tepelné straty sa takmer úplne eliminujú vďaka vákuu v sklenej trubici.

Okrem toho je pod každou trubicou namontované zrkadlo, aby slnečné žiarenie smerovalo na absorbčnú trubicu.

Celkovo vzaté sú vákuové trubicové kolektory účinnejšie než ploché kolektory.

Výhody vákuových trubicových kolektorov:

  • Vyššia energetická účinnosť, dobré výnosy aj pri rozptýlenom a menšom slnečnom svetle
  • Pri rovnakom výkone vyžadujú menšiu strešnú plochu
  • Možno ich tiež umiestniť aj na strechy, ktoré nie sú orientované na juh
  • Produkujú vyššie teploty a možno ich pripojiť aj k vysokoteplotným vykurovacím systémom

Pre tých, ktorí sa rozhodli pre maximálne využitie solárnej energie, vyvinul Vaillant vákuový trubicový kolektor auroTHERM exclusiv. Vďaka svojej pokrokovej konštrukcii dosahuje neustále tento vákuový trubicový kolektor vysoké solárne výnosy a maximálny energetický zisk, dokonca i v prípade šikmej pozície slnka alebo rozptýleného svetla.

Viac o vákuových trubicových kolektoroch Vaillant

Rýchla, bezpečná a ľahká inštalácia

Všetky solárne panely v našom programe poskytujeme s jednotným montážnym systémom. To prináša značné výhody, pokiaľ ide o čas potrebný na inštaláciu. Môžeme zaručiť, že kolektory nainštalujete jednoducho, rýchlo a bezpečne. Navyše, náš systém zaisťuje pri montáži maximálnu flexibilitu.

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre vertikálne alebo horizontálne umiestnenie, montáž vedľa seba alebo nad sebou, s našimi kolektormi je možná akákoľvek forma inštalácie. Tiež treba spomenúť, že okrem klasických striech sú naše kolektory vhodné i na montáž priamo do strechy alebo na plochú strechu. Máte tiež na výber medzi vertikálnou alebo horizontálnou orientáciou kolektora.

Vhodný vykurovací systém

Pri hľadaní vhodného vykurovacieho systému neexistuje žiadne štandardné riešenie. Nie je však zložité navrhnúť systém, ktorý bude vyhovovať práve vašim požiadavkám. Poraďte sa s odborníkmi na vykurovanie Vaillant. Radi vám pomôžu pri plánovaní novej inštalácie kúrenia.

Nájdite predajcu, montážnu, servisnú firmu