It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá využívajú na výrobu tepla energiu prostredia zo vzduchu, zeme alebo podzemnej vody.

Tepelné čerpadlá využívajú tri štvrtiny tepla dostupného z prírodného prostredia. Najúčinnejšie sú tepelné čerpadlá zem-voda a tepelné čerpadlá voda-voda. Keďže sú však potrebné hlboké vrty alebo studne na podzemnú vodu a príslušné povolenia, najčastejšie sa používajú tepelné čerpadlá vzduch-voda. Vysokú obstarávaciu cenu a náklady na inštaláciu tohto ekologického zdroja energie kompenzujú štátne dotácie a priebežné úspory prevádzkových nákladov na vykurovanie. Obzvlášť účinné sú tepelné čerpadlá v kombinácii s podlahovým vykurovaním. Pri použití v kombinácii s fotovoltickým systémom sa veľká časť elektrickej energie potrebnej na prevádzku môže vyrábať ekologicky šetrným spôsobom, vďaka čomu ste takmer úplne nezávislí od dodávateľov energie.

Späť na prehľad