Plynové kondenzačné kotly

Plynové kondenzačné kotly nielen optimálne zužitkujú teplo uvoľnené spaľovaním plynu, ale v porovnaní s konvenčnými kotlami využijú i latentné teplo pri kondenzácii vodných pár obsiahnutých v spalinách, ktorá inak odchádza komínom.

Plynové kondenzačné kotly dosahujú oveľa vyšší účinnosť a tak znižujú náklady na vykurovanie a emisie. Naše plynové kondenzačné kotly sú samozrejme vhodné aj na prípravu teplej vody.

Výhody plynového kondenzačného kotla Vaillant:

  • Optimálna energetická účinnosť až do 98%
  • Podstatne menej ovzdušie znečisťujúcich látok počas procesu spaľovania
  • Spotreba klesá až o 30% v porovnaní so staršími kotlami
  • Nízke obstarávacie náklady
  • Flexibilné možnosti rozšírenia systému, napr. so solárnymi kolektormi, tepelnými čerpadlami, zásobníkmi a reguláciou.

Ako funguje kondenzačný kotol

V plynovom kondenzačnom kotle sa voda zohrieva v dôsledku tepla získaného spaľovaním plynu, presne tak ako u nekondenzačných kotlov. V klasických plynových kotloch spaliny odchádzajú priamo do komína. Takto sa stráca všetka energia, ktorá je obsiahnutá v spalinách. Kondenzačná technológia však využíva aj tieto spaliny, obsahujúce vodnú paru. Tepelnú energiu, získanú kondenzáciou tejto vodnej pary, prenáša do vykurovacieho systému.

Aby sa dala získať energia, je potrebné, aby vodná para v spalinách skondenzovala. Deje sa tak pri teplote pod 56 °C. Kondenzačný kotol ochladí spaliny pomocou špeciálne navrhnutého výmenníka tepla. Získaná energia sa používa na predhriatie vratnej vykurovacej vody. Predhriata voda potom prechádza do primárneho výmenníka tepla, kde sa ďalej zohrieva tak, aby dosiahla požadovanú teplotu. Počas tohto procesu sa objaví malé množstvo skondenzovanej vody, ktorú je treba odviesť. Kyslosť tejto vody je tak zanedbateľne nízka, že ju možno odviesť do normálneho odtoku a netreba ju nijako neutralizovať.

Rozdiel medzi spalným teplom a výhrevnosťou

Ak hovoríme o vysokom stupni využitia až nad 98 % u kondenzačných kotlov, hovoríme o spalnom teple (vyššia vykurovacia hodnota). Túto treba jasne odlíšiť od výhrevnosti (nižšia vykurovacia hodnota), s ktorou priemysel zvyčajne narába a s ktorou kalkuluje. Výhrevnosť (nižšia vykurovacia hodnota) je množstvo tepla, ktoré možno využiť pri spaľovacom procese energetického zdroja bez pôsobenia kondenzácie. Výhrevnosť teda obsahuje iba časť celkovej energie v palive.

Spalné teplo (vyššia vykurovacia hodnota) naviac obsahuje množstvo tepla obsiahnuté v spalinách i vo vodnej pare, ktoré možno získať pomocou kondenzácie. Účinnosť vykurovacieho zdroja, tiež nazývaná štandardná účinnosť, môže dosiahnuť maximum 100 % v ideálnom prípade, keď sa vypočítava na základe spalného tepla.

Kondenzačné kotly potrebujú dodatočné úpravy komínu

Spolu s inštaláciou kondenzačnej techniky sa môže existujúci komín doplniť plastovou rúrkou. Originálny dymovod, vhodný pre kondenzačné kotly, má však malý priemer a dá sa ľahko namontovať do väčšiny existujúcich komínov.

Vhodný vykurovací systém

Neexistuje žiadne štandardné riešenie pri hľadaní správneho vykurovacieho systému. Nie je však zložité nájsť systém, ktorý bude vyhovovať práve vašim požiadavkám. Odborníci na vykurovanie Vaillant vám radi pomôžu pri plánovaní novej inštalácie kúrenia.

Nájdite montážneho, servisného partnera