Hľadaj

Tipy pre modernizáciu

Vymeniť vykurovacie zariadenie je všeobecne veľmi dobré rozhodnutie. Vyššia účinnosť nových vykurovacích zariadení podstatne znižuje energetickú spotrebu vášho vykurovacieho systému. Výmena vykurovacieho zariadenia vedie k nižším prevádzkovým nákladom a má menší vplyv na životné prostredie

Kompletná modernizácia nezaberie veľa času. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že nový vykurovací systém sa dá nainštalovať už do troch dní. Obzvlášť ak pôjde o systém Vaillant, pretože komponenty sú podľa možnosti už vopred zmontované.

Keď sa rozhodnete zmeniť systém vykurovania, môžete si ponechať pôvodný zdroj energie a postupne ho dopĺňať alebo nahrádzať obnoviteľnými zdrojmi energie, alebo prejsť celkom len na obnoviteľný zdroj energie.

Používanie existujúceho zdroja energie prostredníctvom modernej technológie

Vymeňte starý kotol za nový, moderný, vysoko účinný s kondenzačnou technológiou. Podstatne tak znížite náklady na prevádzku a pritom budete chrániť aj životné prostredie. Naše kondenzačné kotly využívajú teplo obsiahnuté v spalinách plynu, vďaka čomu dosahujú energetickú účinnosť až 98 % a ich stupeň využitia tepla je až 109 %. Spotreba paliva sa tak môže znížiť až o 30 % v porovnaní so starým vykurovacím systémom.

Takáto voľba potrebuje len malé úpravy – ak vôbec nejaké – ide teda o rýchle a jednoduché riešenie. Je možné, že len komín bude potrebné upraviť.

Viac o plynových kondenzačných kotloch Vaillant

Postupne prejdite na energiu z obnoviteľných zdrojov

Väčšina starých kotlov funguje len s malou účinnosťou a produkuje príliš veľa CO₂. Zvyšovanie cien palív tiež prispieva k vyšším prevádzkovým nákladom. Obnoviteľné zdroje energie umožňujú zákazníkovi stať sa menej závislým od drahých fosílnych palív a chrániť životné prostredie. Netreba vynaložiť investície na všetky potrebné zariadenia naraz. Namiesto toho môžete inštalovať nové zariadenia postupne, podľa potreby.

Zníženie nákladov pomocou slnka

Váš vykurovací systém môžete doplniť o komponenty, ktoré využívajú obnoviteľný zdroj energie. Napríklad teplo na prípravu teplej vody a vykurovanie je možné vygenerovať pomocou solárnych kolektorov. V kombinácii s modernými kondenzačnými kotlami dokážu pokryť približne 60 % vašich požiadaviek na dodávku teplej vody a asi 20% požiadaviek na vykurovanie. Modernizácia systému nie je zložitá a môže vám pomôcť podstatne znížiť vaše náklady na vykurovanie.

Viac o solárnych systémoch Vaillant

Celkový prechod na obnoviteľný zdroj energie

Hľadáte riešenie, ktoré bude pravdepodobne pre vás tým najlepším aj v budúcnosti? Potom sa zamerajte výlučne na obnoviteľné zdroje energie. Tie vám poskytnú nielen nezávislosť od rastúcich cien fosílnych palív, ale hlavne ušetria väčšinu vašich prevádzkových nákladov a pomôžu chrániť životné prostredie. V mnohých prípadoch budete môcť s najväčšou pravdepodobnosťou tiež profitovať zo štátnych dotácií.

Tepelné čerpadlá: Váš vlastný zdroj energie

Moderné tepelné čerpadlá využívajú na vykurovanie a prípravu teplej vody teplo zo vzduchu, vody alebo zeme. Okolité prostredie dokáže pokryť až 75 % vašich požiadaviek na energiu. Táto energia je k dispozícii po celý rok a v neobmedzenom množstve. Tepelné čerpadlo pracuje spôsobom, ktorý je veľmi ohľaduplný k životnému prostrediu, pretože neprodukuje žiadne emisie.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je mimoriadne vhodné na výmenu starého systému. Nevyžaduje žiadne zásadné rekonštrukcie. Náklady na prevádzku a počiatočné náklady na kúpu nie sú príliš vysoké. Ale tiež inštalácia tepelného čerpadla zem – voda či voda-voda sa môžu vyplatiť v závislosti na stave vašej nehnuteľnosti.

Čím nižšia je požadovaná teplota média v systéme, tým je tepelné čerpadlo účinnejšie. Váš dom by preto mal mať veľké vykurovacie povrchy, ktoré umožňujú prevádzku pri nízkych teplotách. Tiež by mal byť dobre zateplený, aby sa zaistila energetická efektívnosť prevádzky.

Viac o tepelných čerpadlách Vaillant

Vhodný vykurovací systém

Neexistuje žiadne štandardné riešenie pri hľadaní vhodného vykurovacieho systému. Nie je však ťažké nájsť systém, ktorý bude vyhovovať práve vašim požiadavkám. Odborníci na vykurovanie Vaillant vám radi pomôžu pri plánovaní novej inštalácie kúrenia.

Nájdite montážneho, servisného partnera Vaillant