Hľadaj

Elektrina – okamžitý zdroj tepla

Kúrenie elektrinou je jednoduché a za istých podmienok môže byť i výhodné. Existuje niekoľko praktických výhod, ako je napríklad jednoduchá montáž. Avšak z dlhodobého hľadiska je používanie iných zdrojov energie na vykurovanie efektívnejšie.

Vykurovanie elektrinou prostredníctvo elektrických kotlov je vhodné ako domáci centrálny systém vykurovania, ako doplnkový zdroj k iným typom vykurovania alebo na takých miestach, ktoré sa často nepoužívajú, ako napríklad víkendové domy. Lokálne elektrické ohrievače sú vhodné na takých miestach, kde nie je možné alebo vhodné centrálne vykurovanie, ako napr. malé kancelárie v skladoch.

Väčšina elektrických ohrievačov a kotlov sú priestorovo nenáročné za prijateľnú cenu. Ďalším výhodami sú nízke náklady na montáž a údržbu. Priamovykurovacie typy ohrievačov je možné použiť napríklad na rýchle vykúrenie kúpeľne.

Praktické výhody elektrickej energie sú však v protiklade s pomerne nízkou účinnosťou pri výrobe elektriny. Výroba elektriny spaľovaním fosílnych palív je málo efektívna. Ďalšie straty sú v rozvodoch elektrickej energie. Znamená to, že spotreba primárnej energie je vyššia ako je potrebné na vykurovanie domu. Z dlhodobého hľadiska preto používanie elektriny na vykurovanie neodporúčame .

Výhody elektriny

  • Vysoká dostupnosť
  • Nízke nároky na priestor
  • Nízke náklady na kúpu
  • Nízke náklady na montáž a údržbu
  • Možnosť získania lacnejšej elektriny porovnávaním cien od jej poskytovateľov alebo špeciálnych sadzieb

Požiadavky kladené na domácnosť

  • Musí byť pripojená na verejnú elektrickú sieť alebo musí mať samostatný zdroj prúdu
  • Dostatočne dimenzované rozvody, lebo niektoré zariadenia, ako napr. akumulačný zásobník alebo elektrický kotol, majú veľký odber

Elektrické ohrievacie zariadenia

Je niekoľko typov zariadení, ktoré vyhrievajú miestnosti s použitím elektriny, elektrické priamovykurovacie kotly, nočné akumulačné ohrievače, teplovzdušné ventilátory, elektrické radiátory alebo elektrické infražiariče.

Elektrický kotol

Elektrina sa veľmi často používa na vykurovanie aj ohrev vody prostredníctvom elektrických kotlov.

Viac o elektrických kotloch Vaillant

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá potrebujú elektrinu na pohon kompresora.

Viac o technológii tepelných čerpadiel Vaillant