Hľadaj

Environmentálna tepelná energia

Alternatívne zdroje energie sú čoraz atraktívnejšie. Jedným z dôvodov je neustály rast cien konvenčných palív. Príroda nám ponúka veľa možností na výrobu tepla, ktoré šetrí životné prostredie aj naše peňaženky. Tepelné čerpadlá využívajú energiu, ktorú nám dáva príroda zadarmo.

Obzvlášť zem je obrovským zdrojom energie. Pár metrov pod povrchom zeme sa akumuluje teplo zo slnka. Zemské jadro, kde je teplota 6 500°C, zasa vyžaruje teplo do svojich vonkajších vrstiev. V závislosti od použitej technológie, tepelné čerpadlá využívajú toto geotermálne teplo alebo teplo z podzemnej vody. Na vykurovanie a prípravu teplej vody sa taktiež dá použiť energia z okolitého vzduchu. Tepelné čerpadlá dokážu využiť všetky tieto zdroje a tak podstatne znížiť náklady na vykurovanie.

Bez ohľadu na to, aká technológia sa vyberie, tepelné čerpadlá sú účinné dokonca aj pri nízkej teplote okolitého vzduchu. Až 75 % z celkovej potreby tepla sa dá získať z prírody a zadarmo. Iba 25 % treba pridať vo forme elektriny. Tepelné čerpadlá dokážu využívať tri rôzne zdroje tepla v závislosti od technológie.

Výhody využívania environmentálneho tepla ako zdroja energie:

 • Žiadne emisie CO2
 • Nevyčerpateľný zdroj energie
 • Nezávislosť od externých dodávateľov
 • Nízke náklady na vykurovanie

Požiadavky kladené na užívateľa

 • Veľká plocha radiátorov na nízkoteplotný systém
 • Dobrá tepelná izolácia budovy

Energia zo zeme

Tepelné čerpadlá využívajú energiu zo zeme. Teplo zo zeme sa získava dvomi rôznymi spôsobmi. Prostredníctvom plošného zemného kolektora sa využíva teplo spod povrchu zeme – tu je teplota rovnaká takmer po celý rok. Plošný zemný kolektor sa umiestňuje v hĺbke 1,5 m.

Ďalší spôsob je získavanie tepla pomocou geotermálnej sondy s malými nárokmi na priestor. Geotermálne teplo sa odvádza špeciálnymi sondami, ktoré idú do hĺbky až 100 m. Teplota je v tejto hĺbke počas roka konštantná, približne 10 °C a je dostatočná na získavanie tepla tepelným čerpadlom.

Výhody používania geotermálneho tepla:

 • Stabilný zdroj tepla: rovnaké teploty 7 – 13°C počas celého roka

Požiadavky kladené na užívateľa

 • Dostatočne veľká a prístupná plocha pozemku (povrchový kolektor)
 • Je možné, že bude potrebné povolenie

Zdroj energie – vzduch z okolia

Tepelné čerpadlá dokážu zužitkovať tepelnú energiu z okolitého vzduchu. Naše moderné tepelné čerpadlá fungujú veľmi ekonomicky a dokážu získať teplo aj pri veľmi nízkej vonkajšej teplote -20 °C.

Výhody využívania okolitého vzduchu:

 • Vynikajúca dostupnosť vzhľadom voľného prístupu ku zdroju energie bez potreby dodatočnej montáže
 • Bez potreby povolenia
 • Najnižšie investičné náklady
 • Vhodné najmä pre modernizáciu systému

Požiadavky kladené na užívateľa

 • Miesto na montáž vonkajšej jednotky

Zdroj energie – podzemná voda

Tepelné čerpadlá dokážu čerpať teplo i z podzemnej vody. Jej teplota je nemenná bez ohľadu na ročné obdobie. Na čerpanie podzemnej vody je potrebná studňa.

Výhody využívania podzemnej vody:

 • Vysoká účinnosť
 • Dostatočná teplota zdroja: udržuje teplotu 7-12 °C aj počas chladných zimných dní

Požiadavky kladené na užívateľa:

 • Potrebné povolenie
 • Kvalita a množstvo podzemnej vody, ktorá neobsahuje príliš veľa vodného kameňa a minerálov

Najlepší zdroj energie pre vaše účely

Ktorý zdroj energie a a ktorý typ čerpadla sa použije, závisí od mnohých faktorov. Treba zvážiť obstarávacie i prevádzkové náklady. Ale aj jednotlivé typy tepelných čerpadiel sa od seba líšia, pokiaľ ide o nutnosť povolenia ich prevádzky alebo požiadavky rôznych typov budov.

Pri hľadaní správneho tepelného čerpadla neexistuje žiadne štandardné riešenie. Nie je však zložité nájsť systém, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám. Odborníci na vykurovanie Vaillant vám radi pomôžu pri plánovaní optimálneho systému vykurovania.

Nájdite montážnu, servisnú firmu

Povolenia a dotácie

Potreba povolenia závisí od typu tepelného čerpadla, pre ktoré sa rozhodnete, ale aj od miesta bydliska.

Viac o tepelných čerpadlách.