Hľadaj

Solárna energia

Slnko je takmer nevyčerpateľným zdrojom energie, ktorý je dostupný prakticky neobmedzene. Slnko nezvyšuje množstvo uhlíka v atmosfére a je zadarmo. Denne pošle na zemský povrch 960 miliárd kilowatthodín. Takéto množstvo energie by teoreticky stačilo pokryť všetky energetické potreby zeme na 180 rokov.

V súčasnosti sa solárna energia v domácnostiach používa dvomi spôsobmi:

1. Solárna termálna energia sa používa na ohrievanie teplej vody a ako podpora vykurovania

2. Priama výroba elektrickej energie v solárnych fotovoltických článkoch

Výhody používania solárnej termálnej energie

  • Nevyčerpateľný zdroj solárnej energie
  • Solárna energia je zadarmo
  • Žiadne emisie CO2
  • Dá sa integrovať aj do jestvujúcich inštalácií
  • Ste menej ovplyvnení kolísaním cien na komoditných trhoch

Požiadavky, ktoré musia spĺňať vaše domy

  • Vhodné plochy na solárne kolektory
  • Kolektory orientované pokiaľ možno na juh
  • Bez tieňa po celý deň
  • Rozšíriteľný vykurovací systém

Solárna termálna energia znižuje vaše náklady

Solárne panely premieňajú slnečnú energiu na teplo. Bežne dostupné plošné kolektory dokážu premeniť až 95% svetla na energiu.

Akonáhle sa solárna energia premení v kolektoroch na teplo, prenesie sa pomocou solárnej kvapaliny do zásobníka teplej vody v objekte. Výmenník v zásobníku odovzdá toto teplo do vody. Teplá voda zo zásobníka je dostupná kedykoľvek, i keď nesvieti slnko.

So solárnym termálnym systémom sa dá ušetriť až 65 % nákladov na energiu na ohrev vody v domácnosti. Systémy na podporu vykurovania dokážu znížiť ročné náklady na vykurovanie od 20 do 30 %

Viac o plochých solárnych kolektoroch Vaillant