Hľadaj

ErP - zelenšie vykurovanie a príprava teplej vody

Nové nariadenia EÚ smerujú k zelenšej budúcnosti. Oboznámte sa s aktuálnymi zmenami v smernici ErP.

ErP smernice (ErP z angl. Energy-related Products - zariadenia, ktoré využívajú energiu) stanovujú právne záväzné kritériá pre energetickú účinnosť a povolené hodnoty emisií.

V roku 2015 vošli do platnosti nariadenia EÚ, ktoré sa dotkli aj všetkých výrobkov súvisiacich s vykurovaním a prípravou teplej vody.

Odvtedy všetky takéto zariadenia musia byť označené štítkami, ktoré vyjadrujú energetickú účinnosť výrobku. Energetické štítky sú navrhnuté tak, aby vám pomohli kvalifikovane porovnať výrobky na základe ich účinnosti a tým vám uľahčili výber vykurovacieho zariadenia pre vašu domácnosť.

Nové nariadenia platné od 26.9.2019

S účinnosťou od 26.9.2019 dochádza k zmene energetických štítkov, pričom sa zmenil používaný rozsah energetickej účinnosti:

Pri vykurovaní sa mení z A++ až G na nový rozsah od A+++ do D.

Pri príprave teplej vody sa mení z A až G na nový rozsah od A+ do F.

Jedným z dôsledkov týchto zmien je zákaz výroby zariadení (určených na predaj v EÚ), ktorých energetická účinnosť nedosahuje úroveň D (pre vykurovacie zariadenia) a F (pre zariadenia na prípravu teplej vody).

Nekondenzačné kotly svojou účinnosťou nedosahujú požadované normy, až na jednu výnimku, preto boli vyradené z výroby. Nahradili ich plynové kotly s kondenzačnou technológiou, ktoré sú viac energeticky účinné, majú nižšie emisie a vďaka vyššej účinnosti aj nižšiu spotrebu plynu.

Zmeny v triedach účinnosti vykurovacích zariadení od 2019

Nástroj na vytváranie energetických štítkov

Vytvorte si energetický štítok pre produkty alebo vykurovacie systémy Vaillant.

Vaillant a nariadenia ErP

Vaillant vyrába rad vysoko účinných kondenzačných kotlov, ktoré sú v súlade s novými smernicami. Pre ďalšie zvýšenie ich účinnosti sa môžu kombinovať s obnoviteľnými technológiami Vaillant, ako sú tepelné čerpadlá a solárne panely, na vytvorenie skutočne zeleného a trvalo udržateľného riešenia vykurovania a prípravy teplej vody pre váš domov.

Kladieme veľký dôraz na trvalú udržateľnosť všetkého, čo robíme. Preto plne podporujeme nové nariadenia ErP a úsilie EÚ podporovať udržateľnosť a efektívnejšie využívať energiu.

Vďaka novej klasifikácii ErP môžeme povedať, že niektoré z našich tepelných čerpadiel dosahujú energetickú účinnosť A+++ (pre vykurovanie na 35°C).

Kúpou energeticky účinnejšieho zariadenia nezvyšujete len ekologickosť vášho domova, ale nové energeticky účinné vykurovacie systémy Vaillant vám prinášajú aj úspory na spotrebe energií za vykurovanie.

Spoznajte ponuku kondenzačných kotlov Vaillant, zistite viac o tepelných čerpadlách Vaillant využívajúcich obnoviteľné zdroje, alebo sa skontaktujte s odborným partnerom Vaillant vo vašom okolí, ktorý vám poradí a pomôže pri výbere vhodného systému pre váš domov.