Hľadaj

Na našej stránke používame súbory „cookies“, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili ich Vašim požiadavkám. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie „cookies“ na našej stránke. Viac informácií týkajúcich sa používania „cookies“ nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Prijať Odmietnúť

ErP - zelenšie vykurovanie a príprava teplej vody

Nové nariadenia EÚ ukazujú cestu k zelenšej budúcnosti. Vaillant vám pomôže sa tam dostať.

26. septembra 2015 vojdú do platnosti nové nariadenia EÚ, ktoré sa budú týkať všetkých kotlov a vykurovacích zariadení, nainštalovaných po tomto dátume. Poznáme ich ako ErP (výrobky, ktoré využívajú energiu) smernice, ktoré stanovujú právne záväzné kritériá pre energetickú účinnosť a emisie.

Navrhnuté sú tak, aby vám pomohli kvalifikovane vybrať najlepšie riešenie systému vykurovania a prípravy teplej vody pre vašu domácnosť. Hlavnou časťou nariadenia je požiadavka na označovanie výrobkov štítkami, ktoré obsahujú informácie o ich energetickej účinnosti a výkonnosti.

Rovnako, ako štítky na ktoré ste zvyknutí z bielej techniky v domácnosti, napríklad práčky a chladničky, budú aj tieto štítky klasifikovať zariadenia podľa triedy ich účinnosti od G po A++ pre kotly a od G po A pre zásobníky teplej vody.

Jedným z ďalších dôsledkov týchto zmien bude i to, že hneď ako nadobudne nariadenie účinnosť budú nekondenzačné kotly, až na jednu výnimku, vyradené z výroby. Vzhľadom na to, že sú kondenzačné kotly oveľa viac energeticky účinné, budú práve tieto predstavovať štandardné riešenie pre väčšinu malých a stredne veľkých inštalácií.

Vaillant vyrába rad vysoko účinných kondenzačných kotlov, ktoré sú v súlade s novými smernicami. Pre ďalšie zvýšenie ich účinnosti sa môžu kombinovať s obnoviteľnými technológiami Vaillant, ako sú tepelné čerpadlá a solárne panely, na vytvorenie skutočne zeleného a trvalo udržateľného riešenia vykurovania a prípravy teplej vody pre váš domov.

Vaillant a nariadenia ErP

Energeticky účinné riešenia sú budúcnosťou vášho domova

Kladieme veľký dôraz na trvalú udržateľnosť všetkého, čo robíme. Preto plne podporujeme nové nariadenia ErP a úsilie EÚ podporovať udržateľnosť a efektívnejšie využívať energiu. Vaillant má vysoké technické znalosti a ekologicky uvedomelý prístup k dosiahnutiu týchto cieľov. V skutočnosti už v roku 2010 sme si stanovili vlastný ambiciózny desaťročný cieľ zníženia emisií CO₂ v našich výrobných procesoch o 25%, zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby vody a odpadu o 20%.

Vaillant vám pomôže zvýšiť trvalú udržateľnosť vášho domova bez ohľadu na to, či staviate nový dom, modernizujete starý alebo jednoducho obnovujete váš súčasný systém vykurovania a prípravy teplej vody. So širokým sortimentom obnoviteľných, konvenčných a kombinovateľných riešení, ktoré má Vaillant v svojom produktovom portfóliu, bude vám váš miestny odborný partner Vaillant schopný pomôcť nájsť najlepšie riešenie vašich potrieb.

Účinnosť však nie je iba o životnom prostredí a plnení nariadení. Tým, že si nainštalujete nové, energeticky účinné vykurovacie systémy Vaillant, budete sa tešiť nielen z maximálneho tepelného komfortu ale aj z ušetrených peňazí.