Zelená domácnostiam

Vyhlásenie ďalších kôl Zelená domácnostiam sa odkladá.

Slovenská inovačná a energetická agentúra na svojej stránke dňa 17.3. uverejnila správu na základe ktorej odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť poukážok, ktoré doteraz v roku 2020 vydala, z troch mesiacov na päť, aby mali domácnosti a zhotovitelia viac času na realizáciu inštalácií.

Viac informácii sa dozviete priamo na stránke SIEA

Dotačný program Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania tzv. malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch

Podrobné informácie a podmienky podpory nájdete na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Zoznam registrovaných zariadení Vaillant, na ktoré je možné čerpať podporu.

1. Tepelné čerpadlá:

- flexoTHERM exclusive

- flexoCOMPACT exclusive

- aroTHERM monoblok

- aroTHERM split

- recoCOMPACT exclusive

- versoTHERM plus

2. Solárne kolektory:

- auroTHERM VFK 135 D/VD

- auroTHERM VFK 145 V

Zoznam oprávnených zhotoviteľov pre produkty Vaillant:

1. Pre tepelné čerpadlá (97 kB)

2. Pre solárne systémy (208 kB)