Hľadaj

Zelená domácnostiam III.

Národný program Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania tzv. malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch.

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu vo forme poukážok na inštaláciu registrovaných zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Finančný príspevok je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V roku 2022 už bolo vyhlásené III. kolo projektu Zelená domácnostiam. Pre vysoký záujem o dotácie na tepelné čerpadlá boli elokované finančné prostriedky žiaľ veľmi rýchlo vyčerpané.

Podrobné informácie a podmienky podpory nájdete na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Zoznam registrovaných zariadení Vaillant, na ktoré je možné čerpať podporu.

1. Tepelné čerpadlá:

- flexoTHERM exclusive

- flexoCOMPACT exclusive

- aroTHERM plus

- aroTHERM split

2. Solárne kolektory:

- auroTHERM VFK 135 D/VD

- auroTHERM VFK 145 V

Zoznam oprávnených zhotoviteľov pre produkty Vaillant Group:

Zobraziť zoznam zhotoviteľov (212 kB)