Hľadaj

Zelená domácnostiam II.

Národný program Zelená domácnostiam II. je zameraný na podporu využívania tzv. malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch.

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu vo forme poukážok na inštaláciu registrovaných zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Finančný príspevok je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Podrobné informácie a podmienky podpory nájdete na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Zoznam registrovaných zariadení Vaillant, na ktoré je možné čerpať podporu.

1. Tepelné čerpadlá:

- flexoTHERM exclusive

- flexoCOMPACT exclusive

- aroTHERM plus

- aroTHERM split

- recoCOMPACT exclusive

- versoTHERM plus

2. Solárne kolektory:

- auroTHERM VFK 135 D/VD

- auroTHERM VFK 145 V

Zoznam oprávnených zhotoviteľov pre produkty Vaillant Group:

Zobraziť zoznam zhotoviteľov (212 kB)