It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Akumulačný zásobník

Akumulačné zásobníky uchovávajú tepelnú energiu vyrobenú generátormi tepla vo forme horúcej vody. Akumulačný zásobník alebo akumulačná nádrž je v podstate izolovaná nádoba, ktorá akumuluje ohriatu vodu z rôznych zdrojov tepla a sprístupňuje ju spotrebiteľom.

Pri používaní obnoviteľných zdrojov energie, vykurovacích systémov na biomasu alebo pelety je teplo inak často ťažko regulovateľné. S akumulačnou nádržou tieto vykurovacie systémy pracujú trvalo v optimálnom výkonovom rozsahu, zvyšuje sa ich účinnosť a predlžuje sa ich životnosť, pretože sa nemusia často zapínať a vypínať. Akumulačná nádrž sa môže použiť aj na spojenie viacerých generátorov tepla, napríklad keď sa ako doplnkový zdroj tepla používa energia z obnoviteľných zdrojov. K dispozícii je aj ako priestorovo úsporná kombinovaná akumulačná nádrž, ktorá okrem vykurovacej vody uchováva aj pitnú vodu v samostatných okruhoch.

Späť na prehľad