It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Chladivo

Chladivá sú prírodné alebo syntetické kvapaliny s nízkym bodom varu, ktoré sa používajú v chladiacej technike a tepelných čerpadlách a ktoré prenášajú tepelnú energiu.

Hlavnými vlastnosťami chladív je, že absorbujú teplo v kvapalnom stave a vyparujú sa aj pri nízkych teplotách. Ohriate chladivo v plynnej forme sa potom stláča kompresorom, čím sa zvyšuje teplota. Chladivo potom uvoľňuje svoje teplo do vykurovacieho systému v požadovanej miere výroby tepla. Ochladené, opäť kvapalné chladivo sa dekomprimuje a ešte viac ochladí ventilom, ktorý uzavrie slučku a umožní mu opäť absorbovať teplo. V technológii chladenia sa teplo odoberá z miestnosti, ktorá sa má ochladiť, odparovaním a potom sa uvoľňuje von.

V súčasnosti sa používajú najmä čiastočne halogénované organické fluórované uhľovodíky (PFC) alebo fluórované uhľovodíky (HFC), pretože majú vysoký výkon. Medzi ďalšie biologicky netoxické chladivá patrí oxid uhličitý, amoniak, dimetyléter amoniaku alebo voda.

Späť na prehľad