It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Cirkulačné čerpadlo

Cirkulačné čerpadlo je voliteľné, elektricky poháňané čerpadlo, ktoré môže byť integrované do systému úžitkovej alebo pitnej vody v dome. Používa sa najmä na centrálnu prípravu teplej vody bez toho, aby sa musel používať aj prietokový ohrievač vody. Inštaluje sa na potrubie vedúce od odberného miesta, ktoré je najvzdialenejšie od zásobníka teplej vody, k prívodu vody.

Názov cirkulačného čerpadla je odvodený od slova "cirkulovať", čo znamená krúžiť alebo ísť v kruhu. Vo vykurovacej technike zabezpečuje cirkuláciu teplej vody obehové čerpadlo. Zatiaľ čo čerpadlo vykurovania je zodpovedné len za dopravu vykurovacej vody, obehové čerpadlo je zodpovedné za cirkuláciu teplej vody alebo pitnej vody. Cirkulačné čerpadlo udržiava teplú vodu v pohybe tým, že ju pravidelne prečerpáva, a tým zabraňuje tomu, aby voda v potrubí vychladla. Bez obehového čerpadla by ohriata voda po poslednom odbere postupne vychladla a pri neskoršom odbere by najprv prišla studená voda, až kým by sa po niekoľkých sekundách alebo dokonca minútach nedostala horúca voda v zásobníku na miesto odberu. Cirkulačné čerpadlo preto zvyšuje komfort bývania tým, že poskytuje teplú vodu, ktorá je okamžite k dispozícii a zároveň šetrí vodu.

Späť na prehľad