It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Cirkulačné potrubie

Cirkulačné potrubie udržiava v pohybe pitnú vodu, ktorá nepretržite cirkuluje pomocou cirkulačného čerpadla. Tým sa šetrí studená pitná voda, pretože používatelia nemusia čakať na odbernom mieste, kým sa teplá voda dostane cez potrubie. Okamžite dostupná teplá voda poskytuje nielen komfort, ale zabraňuje aj tvorbe baktérií legionelly, pokiaľ sa voda udržiava na konštantnej teplote aspoň 55 až 60 stupňov.

Cirkulačné potrubie je dvojrúrkový systém, v ktorom cirkulačné čerpadlo udržiava cyklus v pohybe. Ohriata voda tečie v prívodnom potrubí ku kohútikom. Ochladená voda tečie vo výstupnom potrubí späť do generátora tepla. Zatiaľ čo cirkulačné potrubia sú povinné pre veľké systémy a pod., pre rodinné domy sú dobrovoľné. Väčší komfort, ochrana pred vznikom baktérie legionelly a úspora vody však hovoria za všetko.

Späť na prehľad