It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Doskový výmenník tepla

Doskové výmenníky tepla sú špeciálnym druhom výmenníka tepla, ktorý využíva paralelne usporiadané kovové dosky. Podobne ako iné výmenníky tepla umožňujú prenos tepelnej energie medzi dvoma materiálmi. Používajú sa v bežnej technológii vykurovania a chladenia, ako aj v systémoch vykurovania a chladenia využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Doskové výmenníky tepla sa používajú aj na prípravu teplej vody.

Doskový výmenník tepla pozostáva z viacerých teplovodivých dosiek, ktoré sú navzájom pospájané, zvarené alebo priskrutkované a pozostávajú z nad sebou uložených vlnitých komôr usporiadaných vo vrstvách. Látky cirkulujú v priestoroch medzi týmito komorami. Smer prúdenia vo forme protiprúdu, spoluprúdu a priečneho prúdu určuje veľkosť prenosu energie. Prenos energie je najväčší pri protiprúdovom prúdení, pri ktorom dva prúdy tečú okolo seba. Tepelná energia sa prenáša z látky vyžarujúcej teplo do látky absorbujúcej teplo.

Späť na prehľad