It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

eBUS

eBUS je sériové systémové rozhranie, ktoré je k dispozícii na použitie vo vykurovacích a solárnych systémoch. Pomáha prepojiť a riadiť viaceré vykurovacie systémy. Pri rozširovaní existujúceho vykurovacieho systému napríklad o solárny systém umožňuje maximálnu flexibilitu.

Tandemové pripojenie viacerých zariadení sa dá jednoducho realizovať pomocou eBUS a umožňuje jednoduché ovládanie a reguláciu. Rozhrania eBUS sú preto ideálne aj na pripojenie ku komunikačným systémom na diaľkovú správu v systémoch inteligentných domov, diagnostiku a externé regulátory, preto hovoríme aj o komunikačnom protokole eBUS. Rozhranie eBUS by mal vždy inštalovať odborník, pretože neodborné používanie môže viesť k poškodeniu

Späť na prehľad