It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Elektrické vykurovanie

Elektrické vykurovanie je súhrnný pojem pre všetky typy vykurovacích systémov, ktoré na výrobu tepla využívajú elektrinu. Elektrický prúd preteká cez vysokoodporový vodič, ktorý sa následne zahrieva a odovzdáva toto teplo vykurovaciemu systému. Toto teplo vyrobené elektrickým vykurovacím systémom sa potom ukladá buď priamo (priame vykurovacie systémy), alebo do akumulačného média (akumulačné vykurovacie systémy). Elektrické vykurovacie systémy majú nízke počiatočné náklady a ľahko sa inštalujú, čo z nich robí vynikajúce pomocné vykurovacie zariadenia alebo zdroj vykurovania pre zriedkavo využívané miestnosti. Nevýhodou sú vyššie náklady na elektrickú energiu, nižšia účinnosť a negatívnejšia ekologická stopa, ktorú však možno kompenzovať nákupom ekologickej elektrickej energie alebo jej použitím v kombinácii s fotovoltickým systémom.

Elektrické ohrievače ako systémy priameho vykurovania sú k dispozícii v mnohých vyhotoveniach a formách. Infračervené sálavé vykurovanie, infračervené vykurovanie, podlahové vykurovacie zariadenia a elektrické podlahové vykurovacie systémy odovzdávajú teplo sálaním. Radiátory (sálavé aj konvekčné teplo), konvektory a ventilátorové vykurovacie zariadenia zasa prúdením teplého vzduchu do miestnosti.

Späť na prehľad