It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Energetická účinnosť

Energetická účinnosť je miera množstva energie použitej na dosiahnutie určitého účelu, napríklad na vykurovanie miestnosti. Energetická účinnosť je optimálna, ak je možné dosiahnuť úžitok s minimálnym použitím spotrebovanej alebo obnoviteľnej energie a bez akýchkoľvek strát. Čím je zariadenie energeticky účinnejšie, tým viac šetrí energiu, znižuje náklady a znižuje emisie CO2 škodlivé pre klímu.

Elektrické zariadenia sú rozdelené do tried energetickej účinnosti od zelenej pre veľmi účinné až po červenú pre neúčinné. V prípade domov sa energetická účinnosť vzťahuje na vzťah medzi technológiou systému, tepelnou izoláciou a zateplením budovy. Podobne existujú triedy energetickej účinnosti pre vykurovacie zariadenia, ktoré poskytujú informácie o tom, ako efektívne využívajú príslušné palivá. Obnoviteľné zdroje energie sú CO2 neutrálne, ale nie sú najúčinnejšou formou energie. V kombinácii s konvenčnými vykurovacími systémami výrazne znižujú spotrebu fosílnych palív a znižujú emisie znečisťujúcich látok.

Späť na prehľad