It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Energetický certifikát

Energetický certifikát poskytuje informácie o energetickej účinnosti a energetickom profile budov. Poskytuje informácie o spotrebe a nákladoch, ktoré možno očakávať v prípade konkrétnej nehnuteľnosti.

Legislatíva nariaďuje, že rodinný dom, ktorý získa stavebné povolenie od 1. januára 2021, musí byť postavený ako budova s takmer nulovou potrebou energie. Má spĺňať podmienky pre zaradenie do energetickej triedy A0, jeho potreba primárnej energie nesmie prekročiť 54 kWh/m2 za rok.

Farebná stupnica od A+ v zelenej oblasti po H v červenej oblasti označuje energetickú účinnosť budovy. Ak sa medzičasom nevykonala žiadna renovácia na zlepšenie energetickej účinnosti, ktorá by odôvodňovala novú žiadosť, energetický certifikát je platný desať rokov. Pri predaji alebo prenájme je vlastník nehnuteľnosti povinný predložiť energetický certifikát.

Späť na prehľad