It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Fotovoltika

Fotovoltika je priama premena slnečnej energie na elektrickú energiu. Fotovoltický modul sa skladá z niekoľkých vzájomne prepojených solárnych článkov, ktoré sú vyrobené z kovového kremíka. Vo vrstve kremíka solárneho článku sa nachádzajú kladne a záporne nabité atómy, ktoré reagujú, keď na jeho povrch dopadá slnečné svetlo: Migrujú z jednej vrstvy do druhej, a tak vytvárajú elektrické napätie.

Na rozdiel od solárnej tepelnej energie, ktorá premieňa slnečnú energiu na teplo, fotovoltika vyrába jednosmerný prúd. Ten sa pomocou tzv. meniča (striedača), ktorý je súčasťou fotovoltaického systému, mení na striedavý prúd, aby sa mohol využívať ako elektrická energia pre domácnosť. Existujú fotovoltické systémy bez akumulátora, kde sa elektrina spotrebuje okamžite alebo sa dodá do verejnej siete, a fotovoltické systémy s akumulátorom elektriny, kde sa elektrina môže použiť v prípade potreby. Pomocou fotovoltiky môžete dosiahnuť určitý stupeň nezávislosti od dodávateľa energie. Používanie fotovoltického systému je podporované štátnymi dotáciami, o ktoré by ste mali vopred požiadať.

Späť na prehľad