It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Fotovoltický systém

Fotovoltický systém niekedy tiež označovaný ako fotovoltaický systém (z angl.) je sieť mnohých fotovoltických modulov, ktoré sú riadené meničom. Fotovoltické moduly pozostávajú z niekoľkých vzájomne prepojených kremíkových solárnych článkov. Kladne a záporne nabité atómy vo vrchnej vrstve kremíka reagujú pri vystavení slnečnému žiareniu a potom migrujú z jednej vrstvy do druhej. Na rozdiel od solárnej technológie, pri ktorej sa slnečná energia premieňa na teplo, sa tu vytvára jednosmerný prúd. Menič ho transformuje na použiteľný striedavý prúd.

Existujú fotovoltické systémy bez akumulačného systému, v ktorých sa vyrobená elektrina musí okamžite spotrebovať alebo dodať priamo do verejnej siete, a systémy s akuulátormi, ktoré vám poskytujú veľkú nezávislosť od dodávateľov energie, pretože elektrinu môžete použiť vtedy, keď ju potrebujete. Fotovoltické systémy s akumulačným systémom sú obzvlášť lukratívne napríklad v kombinácii s tepelnými čerpadlami, pretože pokrývajú potrebu elektrickej energie na prevádzku čerpadiel. Pred nákupom by ste si mali najprv zabezpečiť štátne dotácie, ktoré sú k dispozícii na využívanie fotovoltického systému.

Späť na prehľad