It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Geotermálna energia

Geotermálna energia je tepelná energia uložená v prístupnej časti zemskej kôry. Ide o bezemisný regeneratívny zdroj energie, ktorý je k dispozícii celoročne na akomkoľvek mieste.

Rozlišuje sa medzi priamym a nepriamym využívaním geotermálnej energie. Zatiaľ čo tepelné čerpadlá zem-voda sa používajú na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody a využívajú teplo blízkeho povrchu zeme priamo na odparovanie chladiva, a tým na spustenie procesu tepelného čerpadla, nepriame využitie zahŕňa využitie tepla zeme v geotermálnej elektrárni a jeho premenu na elektrinu.

Tepelné čerpadlá zem-voda určené na vykurovanie domácností zvyčajne využívajú geotermálne vrty vyžadujúce povolenie alebo priestorovo náročnejšie geotermálne kolektory na využívanie geotermálnej energie.

Späť na prehľad