It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Hydraulické vyvažovanie

Hydraulické vyvažovanie vykurovania je proces, pri ktorom je vykurovacia voda optimálne distribuovaná vo vykurovacom systéme. Na tento účel odborníci vykonávajú výpočty na mieste s použitím údajov, ako sú požiadavky na teplo miestností, užívateľov a výkon vykurovacieho systému. Následne sa všetky radiátory alebo vykurovacie okruhy v rámci vykurovacieho systému nastavia na optimálny prietok teplej vody, napríklad pomocou obmedzenia objemového prietoku a regulačných ventilov. Tým sa zabezpečí, že každá miestnosť bude zásobovaná presne tým správnym množstvom tepla na dosiahnutie požadovanej teploty.

Indikátorom potreby hydraulického vyváženia môže byť napríklad to, že radiátor v blízkosti vykurovacieho systému je teplejší ako iné, ktoré sa nachádzajú ďalej. Bez hydraulického vyváženia sa stráca až 15 % energie.

Späť na prehľad