It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Izbový termostat

Izbový termostat, nazývaný tiež izbový regulátor je neoddeliteľnou súčasťou moderných vykurovacích systémov. Na rozdiel od termostatických hlavíc, izbový termostat nie je pripojený k radiátoru a meria skutočnú teplotu v danej miestnosti. Izbové termostaty sú k dispozícii ako manuálne programovateľné zariadenia pomocou tlačidiel alebo dotykového displeja, prípadne na používanie prostredníctvom aplikácie v systémoch inteligentnej domácnosti.

Senzory merajú aktuálnu teplotu v miestnosti. Mikropočítač porovnáva túto hodnotu s prednastavenou cieľovou teplotou (riadiaca hodnota). Ak je zaznamenaný rozdiel (regulačná hodnota), izbový termostat vyzve zdroj tepla, aby prijal príslušný signál a reguluje teplotu tým, že upravuje teplotu vykurovacej vody. Tým sa znižujú náklady na vykurovanie a poskytuje sa väčší komfort.

Izbové termostaty môžu byť nainštalované vo viacerých miestnostiach alebo len v jednej referenčnej miestnosti, známej aj ako riadiaca miestnosť. Mali by byť nainštalované na mieste, ktoré je chránené pred prievanom a priamym slnečným svetlom a ktoré nie je zakryté. Ideálna referenčná miestnosť je hlavný obytný priestor s potrebou tepla rovnajúcou sa priemeru všetkých miestností.

Späť na prehľad