It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Kondenzačná technológia

Kondenzačná technológia využíva nielen energetický obsah resp. výhrevnosť, ktorá vzniká pri spaľovaní plynu na vykurovanie, ale kondenzačná technológia využíva aj energiu kondenzovaných spalín, ktorá by sa inak uvoľnila nevyužitá do životného prostredia. Kondenzačné teplo sa odovzdáva vykurovacej vode pomocou špeciálne vyvinutého výmenníka tepla. V dôsledku maximálneho využitia energie a účinnosti kondenzačnej technológie dosahujú plynové kondenzačné kotly stupeň využitia 100 % a viac vo vzťahu k výhrevnosti. Náklady na vykurovanie a emisie CO2 sa tak v porovnaní s konvenčnými vykurovacími systémami výrazne znižujú.

Kondenzačné systémy fungujú najúčinnejšie v dobre izolovaných miestnostiach s podlahovým vykurovaním alebo veľkými radiátormi. V kombinácii so solárnym systémom je možné ušetriť ešte viac energie.

Späť na prehľad