It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Obnoviteľné energie

Obnoviteľné energie (regeneratívne energie) je súhrnný pojem pre všetky formy energie, ktoré využívajú zdroje energie, ktoré sú buď dostupné v neobmedzenom množstve, alebo sa môžu rýchlo regenerovať.

Obnoviteľnými zdrojmi energie sú slnečná, veterná, vodná a geotermálna energia a energia z biomasy. Solárna energia vyrábaná fotovoltickými systémami vyrába elektrinu a solárne systémy teplo. Veterné elektrárne vyrábajú elektrinu, keď vietor uvedie do pohybu rotory. Vodné elektrárne využívajú prirodzenú alebo umelo vytvorenú prúdiacu silu vody na výrobu elektrickej energie. Elektrárne na biomasu využívajú ako zdroj energie organické materiály rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Biomasa sa spaľuje a vzniknutá para sa potom premieňa na elektrinu. Zariadenia využívajúcegeotermálne teplo pomocou neho vyrábajú elektrickú energiu alebo teplo. Medzi takéto zariadenia patria aj tepelné čerpadlá zem-voda.

Späť na prehľad