It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Odvzdušňovací ventil

Odvzdušňovacie ventily sú ventily, ktoré vypúšťajú vzduch alebo plyny z potrubia naplneného kvapalinou. Na radiátoroch sa odvzdušňovače nachádzajú na hornej strane. Odvzdušňovače môžu byť mechanické alebo automatické.

Bežné mechanické odvzdušňovače sa otvárajú odvzdušňovacím kľúčom radiátora a po vypustení vzduchu sa opäť zatvoria. Správny čas na odvzdušnenie je vtedy, keď z vykurovacieho systému počujete žblnkotanie alebo klepanie alebo keď sa radiátor už nezohrieva po celej svojej ploche.

Automatické odvzdušňovače pozostávajú z ventilu bez kohútika a majú buď plavák, alebo napučiavacie teleso. V prípade odvzdušňovača s plavákom je plavák tlačený vodou nahor, čím sa ventil automaticky uzavrie. Ak sa nahromadí vzduch, plavák klesne a ventil sa otvorí, aby sa vypustil. V prípade odvzdušňovača s napučiavacím telesom je materiál nasýtený vodou, napučiava, a tým uzatvára ventil. Keď sa vzduch dostane do kontaktu s materiálom, napučiavacie teleso vyschne, stiahne sa a otvorí ventil.

Späť na prehľad