It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Palivový článok

Palivový článok je systém, ktorý vyrába energiu. Elektrická energia na domáce použitie a tepelná energia na ohrev vody a vykurovanie sa vyrába z palív, ako je napríklad zemný plyn s nízkymi emisiami. Reformátor premieňa palivo na vodík. V palivovom článku sú dve elektródy a podobne ako v batérii je jedna kladne nabitá (anóda) a druhá záporne (katóda). Oddelené membránou prepúšťajúcou ióny sa k elektródam privádza kyslík, ktorý na katóde vyvoláva oxidáciu vodíka a vytvára napätie medzi elektródami. Palivový článok tak vyrába nielen elektrickú energiu, ale aj reakčné teplo, ktoré sa môže použiť na vykurovanie. Tento princíp aplikovaný na palivový článok sa nazýva aj "studené spaľovanie", pretože nedochádza k bežnému spaľovaniu.

Palivové články vyrábajú ekologicky nezávadnú a s výnimkou emisií CO2 ekologicky čistú energiu s vysokou účinnosťou. Vzhľadom na absenciu pohyblivých častí si palivové články vyžadujú veľmi malú údržbu, sú tiché a odolné, čo z nich robí jeden z kombinovaných systémov výroby tepla a elektrickej energie budúcnosti.

Späť na prehľad