It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Poistný ventil

Poistné ventily v uzavretých vykurovacích systémoch, solárnych systémoch alebo ohrievačoch vody sa nazývajú aj pretlakové ventily. Poistné ventily sú bezpečnostné ventily a sú povinné zo zákona a chránia systémy pred poškodením spôsobeným nadmerným tlakom. V ohrievačoch vody nemajú poistné ventily žiadny vplyv na kvalitu vody. V prípade solárnych systémov musia byť schopné odolať obzvlášť vysokým teplotám a použitiu solárnej kvapaliny. Z bezpečnostných dôvodov by inštaláciu a pravidelnú údržbu vo všetkých systémoch mal vždy vykonávať kvalifikovaný odborník.

Ak tlak prekročí vopred definovanú hodnotu, bezpečnostný ventil sa automaticky otvorí a uvoľní prebytočný tlak. Po dosiahnutí správnej úrovne tlaku sa poistný ventil opäť uzavrie. Vypustená kvapalina alebo para sa odvádza príslušným potrubím.

Možnými príčinami nadmerného tlaku, ktorý by mohol viesť k prasknutiu kotlov a potrubí, môžu byť napríklad chybné komponenty alebo prehriatie. Malé výkyvy tlaku sú normálne a sú absorbované expanznou nádobou. Poistné ventily sú poslednou možnosťou a spúšťajú sa len v prípade núdze.

Späť na prehľad