It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Prietokový ohrievač vody

Prietokové ohrievače vody, na rozdiel od zásobníkov neohrievajú vodu v akumulačných nádržiach, ale prostredníctvom výmenníka tepla. Teplú vodu tak máte vždy k dispozícii v takom množstve a teplote, ako práve potrebujete.

Tým nedochádza k zbytočným tepelným startám ani k výskytu baktérie legionely. Na okamžitý ohrev vody je potrebné veľké množstvo energie, ale len na krátky čas. Množstvo teplej vody je tiež obmedzené.

Prietokové ohrievače vody sa zvyčajne inštalujú v kúpeľni na súčasné zásobovanie sprchovacieho kúta/vaňe a umývadla teplou vodou. V prípade rozumnej vzdialenosti sa môže odtiaľto pripojiť kuchynský drez. Pre malé domácnosti alebo odberné miesta, ktoré nie je možné pripojiť na centrálny prívod teplej vody, je prietokový ohrievač efektívnym riešením na výrobu teplej vody.

Späť na prehľad