It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Primárna energia

Primárna energia označuje všetky prirodzene sa vyskytujúce zdroje energie v ich pôvodnej a nezmenenej forme. Pojem primárna energia zahŕňa obnoviteľné zdroje energie, ako je slnečná energia, veterná a vodná energia, geotermálna energia, energia prílivu a odlivu a biomasa (živočíšne a rastlinné materiály, ako je drevo), ale aj prírodné ložiská uhlia, zemného plynu, ropy a uránu.

Ak sa primárna energia premení alebo spracuje, nazýva sa sekundárna energia. Aby sa primárna energia dala použiť ako sekundárna energia, pri spracovaní zvyčajne dochádza k energetickým stratám. V niektorých prípadoch sa však spracovaním primárnej energie získava aj energia, pretože zdroj energie sa stáva využiteľnejším. Príkladom je sušenie dreva pred spaľovaním. Ak je sekundárna energia k dispozícii konečnému užívateľovi, napríklad vo forme elektrickej energie zo zásuvky, označuje sa ako užitočná alebo konečná energia. Pri prenose do odberného miesta treba vo všeobecnosti opäť počítať so stratami spôsobenými prenosom.

Späť na prehľad