It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Rekuperácia tepla

Rekuperácia tepla (HR) odoberá tepelnú energiu z použitého vzduchu v miestnosti alebo z odpadovej vody a využíva ju na zníženie spotreby primárnej energie.Tým sa šetrí energia, znižujú sa náklady a emisie CO2. Tri typy rekuperácie tepla sú rekuperačné a regeneračné, ako aj rekuperácia pomocou tepelných čerpadiel.

Pri rekuperačnom spätnom získavaní tepla prúdi čerstvé a použité teplonosné médium (vzduch alebo voda) v oddelených prúdoch. Teplonosné médium striedavo prúdiace cez dosky doskového výmenníka tepla zabezpečuje takmer bezúdržbový, hygienický prenos tepla, a tým aj rekuperáciu.

V druhom type rekuperácie sa teplo ukladá do zásobníka tepla. Typickým príkladom je rotačný výmenník tepla, v ktorom uložená energia použitého teplonosného média prúdi do čerstvého. Tento typ rekuperácie tepla nie je taký hygienický ako rekuperačná metóda a vyžaduje si viac údržby.

Pri rekuperácii tepla pomocou tepelných čerpadiel sa teplo zo spotrebovaného teplonosného média nielen využíva, ale aj zosilňuje kompresiou, takže sa môže použiť na vykurovanie a prípravu teplek vody v domácnosti.

Späť na prehľad